Λεξοπαιχνίδι - για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες

퍼블리셔: BNS PRO
평점: 평점이 없음
가격: 무료 인 앱 구매 추가
호환성: iPhone & iPad

앱 순위 ​변화

미국에서 Λεξοπαιχνίδι - για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες 의 다운로드 순위 기록을 확인하세요.
순위 기록은 iOS 앱 스토어에서 Λεξοπαιχνίδι - για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες의 인기와 시간에 따른 인기의 변화를 보여줍니다. 또한, 날짜 별, 시간 별, 카테고리, 기기에 따른 Λεξοπαιχνίδι - για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες 의 성과를 추적할 수 있습니다.
랭킹 다운로드 - iOS - 미국
지난 주이번 주
지난 주 순위 데이터가 없습니다
등록 후 이번 주 데이터를 무료로 이용할 수 있습니다.
지금까지의 이번 주 데이터를 확인합니다.

무료 회원가입 후 더 많은 정보를 확인 해보세요!​

무료 회원 가입하시고 랭킹, 리뷰, 평가, 키워드 그리고 더 많은 정보에 제한 없이 액세스하세요.

앱 설명

Το λεξοπαιχνίδι είναι μια νέα και πρωτότυπη εφαρμογή. Περιέχει μικρά παιδαγωγικά παιχνίδια, τα οποία παίζονται ατομικά ή με την επίβλεψη γονέα και συνδυάζει την διασκέδαση με την εξάσκηση του μυαλού.

Η Επιστημονική επιμέλεια έγινε από την Κατερίνα Τσίτση, Ψυχολόγος-Παιδοψυχολόγος (MSc), εξειδικευμένη στις μαθησιακές δυσκολίες

Η εφαρμογή απευθύνεται σε μαθητές των πρώτων τάξεων του δημοτικού, καθώς και σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Τα παιδιά αυτά δυσκολεύονται συχνά να κατανοήσουν την τμηματική φύση των λέξεων, δηλαδή ότι κάθε λέξη αποτελείται από φωνήματα και συλλαβές.

Προκειμένου να επιτύχει στα παιχνίδια της εφαρμογής, το παιδί πρέπει να εφαρμόσει τα παραπάνω, δηλαδή να «σπάσει» τη λέξη στα μικρότερα στοιχεία από τα οποία αποτελείται (φωνήματα) και να τα επεξεργαστεί, ενεργοποιώντας συγχρόνως και άλλες γνωστικές διεργασίες (μνήμη, προσοχή, αντίληψη και μάθηση).

Οδηγίες των παιχνιδιών

- Παίξε μόνος
Ποιο γράμμα υπάρχει μέσα στη λέξη (δωρεάν);
Το παιχνίδι προσφέρεται για δοκιμή και περιέχει περιορισμένο αριθμό ερωτήσεων. Σε κάθε ερώτηση εμφανίζεται μια εικόνα και 4 γράμματα. Η εικόνα αντιστοιχεί σε μια λέξη και ένα μόνο από τα γράμματα υπάρχει μέσα σε αυτήν. Δεν υπάρχει χρονικό όριο και κάθε σωστή απάντηση επιβραβεύεται με 20 πόντους. Εάν το παιδί κάνει ένα λάθος και έπειτα βρει τη σωστή απάντηση, επιβραβεύεται με 10 πόντους, ενώ εάν κάνει παραπάνω από 2 λάθη, με κανέναν. Για να προχωρήσει στην επόμενη ερώτηση, θα πρέπει να βρει την σωστή απάντηση. Για έξοδο από το παιχνίδι θα πρέπει να πατήσει «Τέλος παιχνιδιού».

Ποιο γράμμα υπάρχει μέσα στην λέξη;
Ισχύει η ίδια διαδικασία, αλλά με πολύ περισσότερες ερωτήσεις.

Ποιο είναι το 1ο γράμμα της λέξης;
Ομοίως, το παιδί θα πρέπει να επιλέξει το σωστό γράμμα ανάμεσα σε 4 επιλογές.

Τσ ή στ;
Το παιδί θα πρέπει να επιλέξει το σωστό φθόγγο.

Ποιος φθόγγος υπάρχει εδώ;
Ομοίως με τα παραπάνω, εμφανίζεται στην οθόνη μια εικόνα που αντιστοιχεί σε μια λέξη και 4 γράμματα. Η σωστή απάντηση είναι μία.

- Παίξε με γονείς
Ποιο γράμμα βλέπεις;
Ο γονέας θα πρέπει να επιλέξει ένα γράμμα, να το δείξει στο παιδί και αυτό με την σειρά του να το προφέρει (Π.χ. βλέπει το Φφ και πρέπει να πει «φου» και όχι «φι», ή βλέπει Αα και πρέπει να πει «α» και όχι «άλφα».) Καθώς το παιδί εξασκείται στην δοκιμασία αυτή, μαθαίνει να αναγνωρίζει τα γράμματα όλο και πιο γρήγορα. Έτσι, προοδευτικά η εναλλαγή των γραμμάτων πρέπει να γίνεται γρηγορότερα από το γονιό με τυχαία σειρά.

Ανάλυσε τη λέξη στα φωνήματα της.
Ο γονέας θα πρέπει να επιλέγει μια εικόνα και να την δείχνει στο παιδί. Αυτό με την σειρά του θα πρέπει να προχωρήσει στην ανάλυση της λέξης φωνάζοντας τα φωνήματα της. Π.χ. γάτα = γου-α-του-α .

κ, π, τ, τις διφθόγγους μπ, ντ, γκ, τσ και τζ και τα διπλά ξ και ψ.

παιχνίδι

앱 스토어 최적화​​

앱을 검색할 때 가장 많이 사용하는 단어는?
올바른 키워드를 적어야 앱이 노출될 확률이 높아지고, 이는 곧 다운로드 및 매출 상승으로 이어집니다. App Annie는 수백 개의 키워드를 추적하여 앱의 다운로드 수가 증가하고, 경쟁자들이 사용하는 키워드를 보다 잘 이해할 수 있도록 돕습니다.

App Annie를 통해서 수많은 앱들의 정보 및 앱 업계 현황을 확인하세요.