App Annie에 오신 것을 환영합니다!
여기, Med Andra Ord 및 수많은 앱에 대한 모든 정보가 있습니다. 무료로 가입하고 관심 있는 앱들에 대한 정보와 경쟁자의 인사이트, 앱 업계 현황에 대해 알아보세요.

Med Andra Ord

퍼블리셔: Mercilabs
평점: 평점이 없음
가격: 0.99 USD
호환성: iPhone & iPad

앱 순위 ​변화

미국에서 Med Andra Ord 의 다운로드 순위 기록을 확인하세요.
순위 기록은 iOS 앱 스토어에서 Med Andra Ord의 인기와 시간에 따른 인기의 변화를 보여줍니다. 또한, 날짜 별, 시간 별, 카테고리, 기기에 따른 Med Andra Ord 의 성과를 추적할 수 있습니다.
랭킹 다운로드 - iPhone - 미국
지난 주이번 주
지난 주 순위 데이터가 없습니다
등록 후 이번 주 데이터를 무료로 이용할 수 있습니다.
지금까지의 이번 주 데이터를 확인합니다.

무료 회원가입 후 더 많은 정보를 확인 해보세요!​

무료 회원 가입하시고 랭킹, 리뷰, 평가, 키워드 그리고 더 많은 정보에 제한 없이 액세스하세요.

앱 설명

## ETT SUPERKUL FAMILJESPEL ##
## SKRATTFEST! ##
## PASSAR UTMÄRKT FÖR ALLA ÅLDRAR ##

I "Med Andra Ord" ska du förklara och försöka få dina medspelare/lagkamrater att gissa på ett specifikt ord genom att använda andra ord.

Dela upp er i två lag och ge mobilen till en person i laget, personen får ett ord och ska förklara det med andra ord. De andra i laget ska gissa vilket ordet är.

Gissar laget rätt, klicka på "poäng", klarar inte laget av ordet, klicka på pass. Laget har 60 sekunder på sig att gissa så många ord som möjligt, sedan går turen över.

Fört till 50, 100 eller 150 poäng, det väljer ni själv.

Fullversionen innehåller 1400 olika ord och du har även möjlighet att lägga in egna ord!

검색된 키워드가 없습니다...

앱 스토어 최적화​​

앱을 검색할 때 가장 많이 사용하는 단어는?
올바른 키워드를 적어야 앱이 노출될 확률이 높아지고, 이는 곧 다운로드 및 매출 상승으로 이어집니다. App Annie는 수백 개의 키워드를 추적하여 앱의 다운로드 수가 증가하고, 경쟁자들이 사용하는 키워드를 보다 잘 이해할 수 있도록 돕습니다.

App Annie를 통해서 수많은 앱들의 정보 및 앱 업계 현황을 확인하세요.