App Annie에 오신 것을 환영합니다!
여기, Mint - We love to ride 및 수많은 앱에 대한 모든 정보가 있습니다. 무료로 가입하고 관심 있는 앱들에 대한 정보와 경쟁자의 인사이트, 앱 업계 현황에 대해 알아보세요.

Mint - We love to ride

퍼블리셔: SOFTGATE S.R.O.
평점: 평점이 없음
가격: 무료
호환성: iPhone & iPad

앱 순위 ​변화

대한민국에서 Mint - We love to ride 의 다운로드 순위 기록을 확인하세요.
순위 기록은 iOS 앱 스토어에서 Mint - We love to ride의 인기와 시간에 따른 인기의 변화를 보여줍니다. 또한, 날짜 별, 시간 별, 카테고리, 기기에 따른 Mint - We love to ride 의 성과를 추적할 수 있습니다.
랭킹 다운로드 - iOS - 대한민국
지난 주이번 주
지난 주 순위 데이터가 없습니다
등록 후 이번 주 데이터를 무료로 이용할 수 있습니다.
지금까지의 이번 주 데이터를 확인합니다.

무료 회원가입 후 더 많은 정보를 확인 해보세요!​

무료 회원 가입하시고 랭킹, 리뷰, 평가, 키워드 그리고 더 많은 정보에 제한 없이 액세스하세요.

앱 설명

MINT - We love to ride !

And we love to make your life a little bit fresher and easier !
Enjoy the wind in your hair, while you ride our e-scooters.

Take advantage of sustainable, fast and eco friendly way of transportation !
We present you the new micro-mobility solution with electric scooters and we want you to discover all the advantages of it ! Enjoy, and use it whether you’re exploring the city, or just trying to make it to work on time.

Ride safe. Protect the environment.Lead the way.

How to MINT :

Download the app - it’s free !
Create your account
Find your nearest scooter
Scan the QR or ID code
Start your ride
Park it
Snap it !

Already available in Bratislava - Slovakia

For more information visit https://mint.sc

MINT - máme radosť z jazdy !

A máme radosť aj z toho, že ti môžeme trocha osviežiť a zjednodušiť život ! Uži si vietor vo vlasoch, počas jazdy na našich elektrických kolobežkách.

Využi možnosť udržatelnej, rýchlej a ekologickej formy cestovania !
Predstavujeme ti riešenie v oblasti mikro mobility s elektrickými kolobežkami a budeme radi, ak si vyskúšaš všetky jeho výhody na vlastnej koži. Bav sa a jazdi, či už objavuješ mesto, alebo sa len snažíš prísť do práce načas.

Jazdi bezpečne. Chráň prírodu. Choď príkladom.

Ako na MINT :

Stiahni si aplikáciu zdarma
Vytvor si účet
Nájdi najbližšiu kolobežku
Naskenuj QR alebo ID kód
Vydaj sa na cestu
Zaparkuj
Ofoť to

Už k dispozícii aj v Bratislave

Pre viac informácií klikaj na https://mint.sc

city of love electric bike obike we love mint mint app ride-sharing ride sharing bike sharing bike-sharing sharing bike share bike we rule ride share ride-share bike share

앱 스토어 최적화​​

앱을 검색할 때 가장 많이 사용하는 단어는?
올바른 키워드를 적어야 앱이 노출될 확률이 높아지고, 이는 곧 다운로드 및 매출 상승으로 이어집니다. App Annie는 수백 개의 키워드를 추적하여 앱의 다운로드 수가 증가하고, 경쟁자들이 사용하는 키워드를 보다 잘 이해할 수 있도록 돕습니다.

App Annie를 통해서 수많은 앱들의 정보 및 앱 업계 현황을 확인하세요.