App Annie에 오신 것을 환영합니다!
여기, My Big C 및 수많은 앱에 대한 모든 정보가 있습니다. 무료로 가입하고 관심 있는 앱들에 대한 정보와 경쟁자의 인사이트, 앱 업계 현황에 대해 알아보세요.

My Big C

퍼블리셔: Big C
평점: 평점이 없음
가격: 무료
호환성: iPhone & iPad

앱 순위 ​변화

대한민국에서 My Big C 의 다운로드 순위 기록을 확인하세요.
순위 기록은 iOS 앱 스토어에서 My Big C의 인기와 시간에 따른 인기의 변화를 보여줍니다. 또한, 날짜 별, 시간 별, 카테고리, 기기에 따른 My Big C 의 성과를 추적할 수 있습니다.
랭킹 다운로드 - iOS - 대한민국
지난 주이번 주
지난 주 순위 데이터가 없습니다
등록 후 이번 주 데이터를 무료로 이용할 수 있습니다.
지금까지의 이번 주 데이터를 확인합니다.

무료 회원가입 후 더 많은 정보를 확인 해보세요!​

무료 회원 가입하시고 랭킹, 리뷰, 평가, 키워드 그리고 더 많은 정보에 제한 없이 액세스하세요.

앱 설명

Big C trong tầm tay

Tận hưởng phong cách mua sắm dễ dàng và thông minh cực đỉnh với ứng dụng mới của Big C:

• Cập nhật ưu đãi tự động ngay trong ứng dụng
Bạn muốn nắm bắt ưu đãi dễ dàng hơn? Nhận ngay tin nhắn thông báo khi khuyến mại về!. Xem trọn bộ theo ấn phẩm trực tuyến, theo ngành hàng hoặc ưu đãi dành riêng cho thẻ Big Xu. Lưu khuyến mại yêu thích vào danh sách mua sắm dễ chưa từng có chỉ trong ứng dụng,!

• Danh sách mua sắm thông minh
Bạn ngại viết danh sách mua sắm ra giấy? Hãy tạo mới danh sách mua sắm thông minh dựa trên danh sách trước đó hoặc thêm ngay ưu đãi yêu thích hiện có. Tại siêu thị, bạn chỉ cần đánh dấu là sản phẩm đã mua sau khi vừa bỏ vào giỏ hàng.

• Trò chơi và đố vui hấp dẫn mỗi tuần
Thử ngay trò chơi và đố vui mới nhất đang có trên ứng dụng Big C. Cơ hội trúng nhiều phiếu mua hàng và ưu đãi khi tham gia.

• Cập nhật thông tin mới nhất của siêu thị
Tìm kiếm dễ dàng mọi thông tin về siêu thị như: tin tức, vị trí, lịch hoạt động,...

• Có ứng dụng là có thẻ Big Xu
Không còn quên thẻ! Không phải mang theo thẻ cứng! Nhập ngay thẻ Big Xu của bạn và theo dõi điểm tích lũy ngay trong ứng dụng.

ban c sieu siêu mua ban cua ban hang mystore mua sam mua sắm my store mua hangs sâm sam hang

앱 스토어 최적화​​

앱을 검색할 때 가장 많이 사용하는 단어는?
올바른 키워드를 적어야 앱이 노출될 확률이 높아지고, 이는 곧 다운로드 및 매출 상승으로 이어집니다. App Annie는 수백 개의 키워드를 추적하여 앱의 다운로드 수가 증가하고, 경쟁자들이 사용하는 키워드를 보다 잘 이해할 수 있도록 돕습니다.

App Annie를 통해서 수많은 앱들의 정보 및 앱 업계 현황을 확인하세요.