App Annie에 오신 것을 환영합니다!
여기, Открий Думите 및 수많은 앱에 대한 모든 정보가 있습니다. 무료로 가입하고 관심 있는 앱들에 대한 정보와 경쟁자의 인사이트, 앱 업계 현황에 대해 알아보세요.

Открий Думите

퍼블리셔: Moonlight Apps Ltd
평점: 평점이 없음
가격: 0.99 USD
호환성: iPhone & iPad

앱 순위 ​변화

미국에서 Открий Думите 의 다운로드 순위 기록을 확인하세요.
순위 기록은 iOS 앱 스토어에서 Открий Думите의 인기와 시간에 따른 인기의 변화를 보여줍니다. 또한, 날짜 별, 시간 별, 카테고리, 기기에 따른 Открий Думите 의 성과를 추적할 수 있습니다.
랭킹 다운로드 - iPhone - 미국
지난 주이번 주
지난 주 순위 데이터가 없습니다
등록 후 이번 주 데이터를 무료로 이용할 수 있습니다.
지금까지의 이번 주 데이터를 확인합니다.

무료 회원가입 후 더 많은 정보를 확인 해보세요!​

무료 회원 가입하시고 랭킹, 리뷰, 평가, 키워드 그리고 더 많은 정보에 제한 없이 액세스하세요.

앱 설명

:: Играта е изцяло на български ::

Ако обичаш игри на думи, значи имаме нещо за теб!

Открий Думите е класическа пъзел игра на думи. Целта е да се открият и маркират всички скрити думи на таблото в рамките на даденото време.

Открий Думите ти дава:

- хиляди внимателно подбрани български думи,

- само съществителни имена,

- различни нива на трудност,

- неограничен брой висококачествени пъзел комбинации, които всеки път са различни благодарение на нашия уникален алгоритъм за избиране и скриване на думи - безкрайно забавление!

- поле за данни (позволява ти да проследиш резултатите си),

- Game Center интеграция (класирания, постижения) - сравни резултатите си с приятели - забавно е!

- яки звукови ефекти и анимация,

- универсално приложение: купи веднъж и получи играта за iPhone и iPad.

Образователна и забавна в същото време


Можеш ли да откриеш всички думи?
Играй сега и опитай!

думата загадки moonlight

앱 스토어 최적화​​

앱을 검색할 때 가장 많이 사용하는 단어는?
올바른 키워드를 적어야 앱이 노출될 확률이 높아지고, 이는 곧 다운로드 및 매출 상승으로 이어집니다. App Annie는 수백 개의 키워드를 추적하여 앱의 다운로드 수가 증가하고, 경쟁자들이 사용하는 키워드를 보다 잘 이해할 수 있도록 돕습니다.

App Annie를 통해서 수많은 앱들의 정보 및 앱 업계 현황을 확인하세요.