상위 앱

앱 찾기

Raanaa - Sjamanjenta

퍼블리셔: Miksapix Interactive AS
가격: 무료 인 앱 구매 추가
호환성: iPhone & iPad

앱 순위 ​변화

Raanaa - Sjamanjenta에서의 대한민국의 다운로드 수 순위 기록을 확인하세요.

순위 기록은 iOS Store 앱 스토어에서 Raanaa - Sjamanjenta의 인기와 시간에 따른 변화를 보여줍니다, 또한, 국가, 카테고리, 디바이스별 Raanaa - Sjamanjenta 의 일일 성과를 추적할 수 있습니다.

무료 회원가입 후 더 많은 정보를 확인 해보세요!​

앱 스토어 최적화​​

모든 앱들의 상위 키워드를 추적하고 시간 추이 별 앱 검색 키워드 동향을 살펴 보세요.

앱 리뷰 및 평점

앱 리뷰와 평가를 살펴보고 중요한 사용자의 피드백​을 얻으세요. 버전, 국가, 날짜 범위 등으로 나누어 버그 및 제안 사항을 찾아 앱을 개선 시키세요.

피처드

언제 어디서 앱​이 앱 스토어에 노출 되었는지 날짜, 국가, 디바이스, 섹션 별로 파악해보세요.​

앱 설명

Raanaa® - Sjamanjenta.

Bli den som redder åndeverdenene!
Raanaa, en modig sjamanjente, hjelper åndenes verdener som er i fare. Ved hjelp av sine sjamanevner og en magisk kofte kan hun trosse tyngdekraften. Raanaa reiser gjennom vidunderlige åndelige riker og samarbeider med forskjellige guder og gudinner for å bekjempe onde ånder og guddommer slik at menneskeheten blir reddet og det oppstår balanse i universet.

Raanaa reiser gjennom åndeverdener som alle er inspirert av gamle samiske historier og mytologier. I hver episode får spilleren besøke en ny åndeverden.

HOPP, GLIDE OG FLY FOR Å UTFORSKE!
Raanaas sjamankrefter og magiske kofte lar henne hoppe høyere og lenger, gli og til og med fly gjennom luften! I åndeverdenene er øyene, trærne og til og med fjellene svevende i luften, da vil disse evnene være veldig nyttige!

SØK, FINN OG SAMLE!
For å avansere i spillet må Raanaa aktivere de magiske Sieidi-steinene ved å samle alle de fargerike essensene. Men det er flere ting å finne i åndeverdenene. Skjulte gjenstander og dyr, ikke minst de mange gullmerkene! Så mange faktisk at man kan stille seg følgende spørsmål: hva vil skje hvis man samler dem alle?

Hopp i det med Raanaa og finn det ut!

Språk: Norsk, nordsamisk, engelsk og brasiliansk portugisisk.

Produsert med støtte fra:
- Sametinget
- Nordnorsk Filmsenter v/ Ingrid Kristin Dokka

--

Episode 1 - Raanaa og Máttaráhkká.
Máttaráhkká, Gudinnen som gir sjeler til ufødte babyer, har blitt tatt til fange av dødsguden Rohttu. Hun holdes inne i et svevende fjell i Sáivu-riket og Rohttus tilstedeværelse har allerede begynt å påvirke den fargerike Sáivu-verdenen.

Fargene holder på å forsvinne. Máttaráhkká og Sáivu-riket trenger Raanaa’s hjelp!

Episode 2 - En verden i frost.
Noe rart skjer i Sápmi! Våren har kommet, men luften er kald og bakken er fortsatt frossen. Ruonánieida, Vårjenta, sitter fast på hytta i Sáivu-riket. Hun er innesperret av magiske snøfonn og kan ikke bringe våren tilbake til menneskeverdenen.

Våren er avlyst ... I hvert fall til Raanaa løser problemet!

Episode 3 - Fuglenes verden.
Takket være Raanaa er våren godt i gang ... Men det føles som om noe mangler. Hvor er alle fuglene? Dødsguden Rohttu har funnet veien til Bárbmu, fuglenes verden. Han forhindrer trekkfuglene i å returnere til Sápmi og holder Bárbmoáhkká, fuglebeskytteren, i et bur i sitt trehus.

Det er på tide at Raanaa tar på seg kofta og reiser til fuglenes verden.

--

Raanaa® - Noaidenieida
Leage son guhte gádju vuoigŋamáilmmiid!
Raanaa lea duostilis noaidenieida, gii veahkeha vuoiŋŋaid áitojuvvon máilmmiid. Sus leat noaideattáldagat ja sus lea noaidegákti, mat dahket ahte sutnje ii váikkut gravitašuvdna. Raanaa mátkkošta čáppa girjás vuoiŋŋalaš máilmmiin. Doppe son ovttasbargá ollu iešguđetlágan ipmiliiguin. Fárrolaga sii vuosttildit bahás vuoiŋŋaid ja ipmiliid gádjun dihte olmmošsoga, ja vai universa šaddagoahtá fas dakkárin go galgá.
Raanaa mátkkošta dáin vuoiŋŋalaš máilmmiin maid inspirašuvdnan leat sámi muitalusat ja mytologiijat. Juohke oasis beassá spealli fitnat ođđa vuoigŋamáilmmis.

NJUIKUT, JOHTTIT JA GIRDDAŠIT GÁVNNAHIT DUOID DÁID
Noaidefámuidisguin ja noaidegávttiinis Raannaa sáhttá njuikut badjelii ja guhkkelii, johttit ja maid girdit áimmus! Diet leat hui dárbbašlaš attáldagat doppe vuoiŋŋaid máilmmiin gos áimmus govddodit sullot, muorat ja várit!

OZA, GÁVNNA JA ČOHKKE!
Jus spealus áigu ovdánit de ferte Raanaa čoaggit buot ivdnás áđaid vai magihkalaš Sieidegeađggit fas doaibmagohtet. Vuoigŋamáilmmiin leat vel ain eambbo áššit. Čihkkon dávvirat ja eallit, ja dat ollu gollážat! Doppe leat nu ollu gollážat ahte imaštallagoahtit ja jearragoahtit: Mii son dat dáhpáhuvvá jus buot daid čohkke?
Šatta Raanaan ja nu de beasat diehtit buot!

Giella: Dárogiella, davvisámegiella, eaŋgalasgiella, Brasila portugisalaš giella

앱 스토어 최적화​​

앱을 검색할 때 가장 많이 사용하는 단어는? 올바른 키워드를 적어야 앱이 노출될 확률이 높아지고, 이는 곧 다운로드 및 매출 상승으로 이어집니다. App Annie는 수백 개의 키워드를 추적하여 앱의 다운로드 수가 증가하고, 경쟁자들이 사용하는 키워드를 보다 잘 이해할 수 있도록 돕습니다.

앱 리뷰 및 평점

리뷰와 평점을 통해 Raanaa - Sjamanjenta 에 대한 유저들의 생각을 알아보세요.

0

0 랭킹

App Annie를 통해서 수많은 앱들의 정보 및 앱 업계 현황을 확인하세요.