App Annie에 오신 것을 환영합니다!
여기, radia.sk 및 수많은 앱에 대한 모든 정보가 있습니다. 무료로 가입하고 관심 있는 앱들에 대한 정보와 경쟁자의 인사이트, 앱 업계 현황에 대해 알아보세요.

radia.sk

퍼블리셔: Apptives, s. r. o.
평점:
가격: 무료 인 앱 구매 추가
호환성: iPhone & iPad

앱 순위 ​변화

대한민국에서 radia.sk 의 다운로드 순위 기록을 확인하세요.
순위 기록은 iOS 앱 스토어에서 radia.sk의 인기와 시간에 따른 인기의 변화를 보여줍니다. 또한, 날짜 별, 시간 별, 카테고리, 기기에 따른 radia.sk 의 성과를 추적할 수 있습니다.
랭킹 다운로드 - iOS - 대한민국
지난 주이번 주
지난 주 순위 데이터가 없습니다
등록 후 이번 주 데이터를 무료로 이용할 수 있습니다.
지금까지의 이번 주 데이터를 확인합니다.

무료 회원가입 후 더 많은 정보를 확인 해보세요!​

무료 회원 가입하시고 랭킹, 리뷰, 평가, 키워드 그리고 더 많은 정보에 제한 없이 액세스하세요.

앱 설명

Aplikácia ktorú poznáte s úplne novým vzhľadom a ešte lepšími funkciami!

Najlepšia aplikácia na počúvanie slovenských rádií. Nalaď si svoju obľúbenú stanicu alebo si vyber stanicu zo zoznamu a teš sa. Aplikáciu Vám prináša portál radia.sk a spoločnosť Apptives.

***

"Radio Flow" nákup v aplikácii: Ešte lepšie rozhranie pre počúvanie rádií. Dlaždice zobrazujú obaly albumov práve hraných skladieb alebo logá staníc. Stačí jeden pohľad a máte prehľad čo hrá éter.

Zakúpenie tejto funkcionality odomkne aj zobrazovanie obrázku albumu práve hranej skladby na hlavnej obrazovke

***

Nahrávajte vysielanie ktoréhokoľvek rádia. Nahrávky si môžete vypočuť priamo v aplikácii alebo vo Vašom počítači. Nahraté súbory si môžete preniesť do svojho počítača pomocou zdieľania súborov cez iTunes. Nahrávač je dostupný ako nákup v aplikácii.

Všetci, ktorí majú zakúpený Radio Flow alebo Nahrávač v predchádzajúcej verzii aplikácie majú k nemu prístup aj po aktualizácii. Stačí obnoviť nákupy - tlačidlo "..." pod logom práve hranej stanice.

=========================================================

The App you know with a brand new design you'll love!

The ultimate application for listening to the slovak radio stations. Tune in your favorite radio station or select one from the list and enjoy. Application is brought to you by website radia.sk and company Apptives.

***

Record any stream directly to a .mp3 file. You can listen to recorded files directly in the app or download them via iTunes Document sharing feature.

"Radio Flow" in-app purchase: Even better interface with brand new experience. Never miss your favourite tune. The tiles show either logo or cover of the song that plays at the moment. After you purchase this add-on, you will see the cover of the currently playing song on the main screen.

***

All users who have purchased Radio Flow in the previous version will recieve the upgraded interface for free! Just restore your purchases on the intro screen or in the app menu under [?] - > Restore Purchases menu option.

radio recording radio recorder free internet radio internet music free internet radio apps free internet radio app internet radio sk어플 sk영화 sk mobile academy slk sk mobile lsk sk sk요금 sk고객 sk전화 msk sk주유 skb

앱 스토어 최적화​​

앱을 검색할 때 가장 많이 사용하는 단어는?
올바른 키워드를 적어야 앱이 노출될 확률이 높아지고, 이는 곧 다운로드 및 매출 상승으로 이어집니다. App Annie는 수백 개의 키워드를 추적하여 앱의 다운로드 수가 증가하고, 경쟁자들이 사용하는 키워드를 보다 잘 이해할 수 있도록 돕습니다.

App Annie를 통해서 수많은 앱들의 정보 및 앱 업계 현황을 확인하세요.