SiVreme

퍼블리셔: Miha S
평점: 평점이 없음
가격: 무료
호환성: iPhone & iPad

앱 순위 ​변화

대한민국에서 SiVreme 의 다운로드 순위 기록을 확인하세요.
순위 기록은 iOS 앱 스토어에서 SiVreme의 인기와 시간에 따른 인기의 변화를 보여줍니다. 또한, 날짜 별, 시간 별, 카테고리, 기기에 따른 SiVreme 의 성과를 추적할 수 있습니다.
랭킹 다운로드 - iOS - 대한민국
지난 주이번 주
지난 주 순위 데이터가 없습니다
등록 후 이번 주 데이터를 무료로 이용할 수 있습니다.
지금까지의 이번 주 데이터를 확인합니다.

무료 회원가입 후 더 많은 정보를 확인 해보세요!​

무료 회원 가입하시고 랭킹, 리뷰, 평가, 키워드 그리고 더 많은 정보에 제한 없이 액세스하세요.

앱 설명

SiVreme je aplikacija, ki prikazuje napoved vremena za Slovenijo s pomočjo podatkov Agencije RS za okolje.

Prikazuje:

1. Kratkoročno napoved v intervalih po 1h in 5-dnevno napoved vremena za slovenske regije:
- min/max temperatura (s pritiskom dobimo sliko temperatur modela Aladin za izbrano uro)
- hitrost in smer vetra (s pritiskom dobimo sliko smeri in jakosti vetra modela Aladin za izbrano uro)
- pritisk
- ikono za napovedano vreme (s pritiskom dobimo sliko padvin modela Aladin za izbrano uro)
- gibanje temperature v grafu
- čas sončnega vzhoda in zahoda

2. Besedno napoved
- napoved za Slovenijo za tekoči ali naslednji dan
- obete za prihodnje dni
- vremensko sliko
- napoved za sosednje pokrajine
- posebna opozorila
- napoved za gorski svet

3. Slike oblačnosti:
- slika oblačnosti nad Evropo
- slika jakosti padavin nad Slovenijo
- animacija jakosti padavin nad Slovenijo
- verjetnost toče
- koncentracija ozona/delcev PM10
- stopnja požarne ogroženosti

4.Napoved vremena za smučišča (3-dnevna):
- temperatura
- jakost in smer vetra
- ikona vremena
- vreme je prikazano za posamezne dele dneva (ob 7:00, 10:00, 13:00 in 16:00)

5. Trenutne razmere v mestih po Sloveniji:
- temperatura
- jakost in smer vetra

6. Trenutne vodostaje in pretoke rek

7. Spletne kamere

8. Model Aladin:
- oblačnost inpadavine
- temperature
- veter na 10m
- veter na 700m
- veter na 1500m

aladin karte

앱 스토어 최적화​​

앱을 검색할 때 가장 많이 사용하는 단어는?
올바른 키워드를 적어야 앱이 노출될 확률이 높아지고, 이는 곧 다운로드 및 매출 상승으로 이어집니다. App Annie는 수백 개의 키워드를 추적하여 앱의 다운로드 수가 증가하고, 경쟁자들이 사용하는 키워드를 보다 잘 이해할 수 있도록 돕습니다.

App Annie를 통해서 수많은 앱들의 정보 및 앱 업계 현황을 확인하세요.