App Annie에 오신 것을 환영합니다!
여기, Twisto 및 수많은 앱에 대한 모든 정보가 있습니다. 무료로 가입하고 관심 있는 앱들에 대한 정보와 경쟁자의 인사이트, 앱 업계 현황에 대해 알아보세요.

Twisto

퍼블리셔: Twisto.cz
평점: 평점이 없음
가격: 무료
호환성: iPhone & iPad

앱 순위 ​변화

대한민국에서 Twisto 의 다운로드 순위 기록을 확인하세요.
순위 기록은 iOS 앱 스토어에서 Twisto의 인기와 시간에 따른 인기의 변화를 보여줍니다. 또한, 날짜 별, 시간 별, 카테고리, 기기에 따른 Twisto 의 성과를 추적할 수 있습니다.
랭킹 다운로드 - iOS - 대한민국
지난 주이번 주
지난 주 순위 데이터가 없습니다
등록 후 이번 주 데이터를 무료로 이용할 수 있습니다.
지금까지의 이번 주 데이터를 확인합니다.

무료 회원가입 후 더 많은 정보를 확인 해보세요!​

무료 회원 가입하시고 랭킹, 리뷰, 평가, 키워드 그리고 더 많은 정보에 제한 없이 액세스하세요.

앱 설명

S Twisto aplikací získáváte plnou kontrolu nad svým účtem kdykoli a kdekoli.

Jak Twisto funguje?
S Twisto máte všechny platby pod palcem. Twisto celý měsíc platí vaše nákupy na internetu, stará se o vaše složenky či faktury a všechny transakce ihned eviduje v mobilní aplikaci, kterou se právě chystáte stáhnout.

Placení je pohodlné a vy máte neustále kontrolu nad svými výdaji.

Platba v e-shopu: Nakupujte v e-shopech jedním kliknutím a plaťte až poté, co si zboží doma v klidu vyzkoušíte.

Twisto Snap: vyúčtování od mobilního operátora nebo jinou fakturu zaplatíte pouhým přeposláním na e-mail plati@twisto.cz. Papírové doklady jen vyfotíte do mobilní aplikace a o více se nestaráte. Twisto Snap pohlídá splatnost a zaplatí za vás.

Proč Twisto používat?
Bezpečnost: Twisto není napojeno na váš bankovní účet. Díky tomu se nemusíte bát, že by vám jej někdo vyprázdnil. Jsme pod dohledem ČNB.

Kontrola: Všechny platby vidíte ihned ve svém Twisto účtu. Máte tak úplnou kontrolu nad svými výdaji.

Jednoduchost: Twisto přináší revoluční prvky jako platba jedním kliknutím či přeposláním na e-mail.

Finanční jistota: Twisto za vás platí, i když se vám zrovna nehodí platit ze svého.

------------------

The Twisto app gives you full control over your account whenever and wherever you are.

How Twisto works
With Twisto you have all your purchases at your fingertips. Throughout the month, Twisto pays on your behalf in online stores, takes care of your bills, and neatly tracks all of your transactions.

Twisto simplifies everyday payments and you retain full control over your expenses.

Online store payment
Use Twisto to shop at online stores with one click, pay only after you have received the goods.

Pay your bills in a Snap: all your bills and invoices can be paid simply by sending an e‑mail to pay@twisto.cz or by taking a picture of the paper bill via the mobile app. Twisto Snap takes care of your payments and watches the due dates for you. Let us worry.

Why you should use Twisto as well
Safety: Twisto isn't connected to your bank account, so there's no way for anyone to empty it. We're regulated by the Czech National Bank.
Control: You get to see all your payments easily in your Twisto account, and you have full control over your expenses.
Simplicity: Twisto comes with breakthrough features like one-click, or email payment.
Financial security: Twisto pays for you, when you don't have the resources to pay on your own.

karta cz

앱 스토어 최적화​​

앱을 검색할 때 가장 많이 사용하는 단어는?
올바른 키워드를 적어야 앱이 노출될 확률이 높아지고, 이는 곧 다운로드 및 매출 상승으로 이어집니다. App Annie는 수백 개의 키워드를 추적하여 앱의 다운로드 수가 증가하고, 경쟁자들이 사용하는 키워드를 보다 잘 이해할 수 있도록 돕습니다.

App Annie를 통해서 수많은 앱들의 정보 및 앱 업계 현황을 확인하세요.