App Annie에 오신 것을 환영합니다!
여기, Tysk Grammatikk 및 수많은 앱에 대한 모든 정보가 있습니다. 무료로 가입하고 관심 있는 앱들에 대한 정보와 경쟁자의 인사이트, 앱 업계 현황에 대해 알아보세요.

Tysk Grammatikk

퍼블리셔: Henrik Petlund
평점: 평점이 없음
가격: 2.99 USD
호환성: iPhone & iPad

앱 순위 ​변화

대한민국에서 Tysk Grammatikk 의 다운로드 순위 기록을 확인하세요.
순위 기록은 iOS 앱 스토어에서 Tysk Grammatikk의 인기와 시간에 따른 인기의 변화를 보여줍니다. 또한, 날짜 별, 시간 별, 카테고리, 기기에 따른 Tysk Grammatikk 의 성과를 추적할 수 있습니다.
랭킹 다운로드 - iOS - 대한민국
지난 주이번 주
지난 주 순위 데이터가 없습니다
등록 후 이번 주 데이터를 무료로 이용할 수 있습니다.
지금까지의 이번 주 데이터를 확인합니다.

무료 회원가입 후 더 많은 정보를 확인 해보세요!​

무료 회원 가입하시고 랭킹, 리뷰, 평가, 키워드 그리고 더 많은 정보에 제한 없이 액세스하세요.

앱 설명

Tysk Grammatikk er en handy app som omhandler den tyske grammatikken. Den er først og fremst rettet mot elever på ungdomsskolen og videregående, men den passer fint for alle som trenger en oversikt over tysk grammatikk. Appen inneholder blant annet en oversikt over:

- Verb
- Substantiv
- Pronomen
- Preposisjoner
- Adjektiv
- Konjunksjoner og subjunksjoner
- Tidsuttrykk
- Artikler
- Konjunktiv
- Imperativ
- Grunntall
- og MER

Med denne appen kan du både friske opp og lære deg nye ting innen den tyske grammatikken. I tillegg er den på norsk!

tysk german grammar

앱 스토어 최적화​​

앱을 검색할 때 가장 많이 사용하는 단어는?
올바른 키워드를 적어야 앱이 노출될 확률이 높아지고, 이는 곧 다운로드 및 매출 상승으로 이어집니다. App Annie는 수백 개의 키워드를 추적하여 앱의 다운로드 수가 증가하고, 경쟁자들이 사용하는 키워드를 보다 잘 이해할 수 있도록 돕습니다.

App Annie를 통해서 수많은 앱들의 정보 및 앱 업계 현황을 확인하세요.