App Annie에 오신 것을 환영합니다!
여기, PONS Библиотека Речници 및 수많은 앱에 대한 모든 정보가 있습니다. 무료로 가입하고 관심 있는 앱들에 대한 정보와 경쟁자의 인사이트, 앱 업계 현황에 대해 알아보세요.

PONS Библиотека Речници

퍼블리셔: Klett Bulgaria OOD
평점: 평점이 없음
가격: 무료 인 앱 구매 추가

앱 순위 ​변화

대한민국에서 PONS Библиотека Речници 의 다운로드 순위 기록을 확인하세요.
순위 기록은 Mac 앱 스토어에서 PONS Библиотека Речници의 인기와 시간에 따른 인기의 변화를 보여줍니다. 또한, 국가, 카테고리, 기기에 따른 PONS Библиотека Речници 의 일일 성과를 추적할 수 있습니다.
랭킹 다운로드 - Mac - 대한민국
지난 주이번 주
지난 주 순위 데이터가 없습니다
등록 후 이번 주 데이터를 무료로 이용할 수 있습니다.
지금까지의 이번 주 데이터를 확인합니다.

무료 회원가입 후 더 많은 정보를 확인 해보세요!​

무료 회원 가입하시고 랭킹, 리뷰, 평가, 키워드 그리고 더 많은 정보에 제한 없이 액세스하세요.

앱 설명

Можете да поръчате 10 български речника за английски, немски, френски, испански и руски в приложението.
Разгледайте пълния списък на думите и 100 примерни превода от всеки речник преди да купите.

С помощта на приложението можете да работите с най-напредналите технологии за търсене, учене и превод на думи.
Преди да поръчате, уверете се, че речникът отговаря на нивото Ви на знание на езика и включва думите, които Ви трябват. Пълната версия може да се купи от каталога с речници в приложението.

ИЗПРОБВАЙТЕ ПРОГРАМАТА ЗА УМЕН ПРЕВОД

• Търсенето в целия текст Ви позволява да търсите думите по-ефективно в цялото съдържание на речника, включително заглавни думи, идиоми и примери.
• Търсене в списъка със заглавни думи на речника.
• Списък с подобни думи в случай на погрешно изписване.

• Wildcard търсене, ако не сте сигурни за изписването на думата. Използвайте символите “?” и “*”, за да заместите липсващите букви.
• Морфологичен модул за превод на английски, френски, испански, немски и руски думи във всяка граматична форма.
• Проверка от други приложения! Докато работите в друго приложение, можете лесно и бързо да проверите всяка непозната дума без да напускате приложението.
• Линкове между речниковите статии и посоките на езика.

УЧЕТЕ ЕЗИКА

• С помощта на произношението на думите на английски, френски, немски, испански и руски, записано от носители на езика, можете да подобрите уменията си.
• Пълна лингвистична информация с таблици за склонение и спрежение – удобен избор за ученици, студенти и специалисти (само за английски, френски, испански и руски).
• Таблица с английските неправилни глаголи.
• Любими статии за бърз достъп и преговор на често търсени думи.

НАСЛ

App Annie를 통해서 수많은 앱들의 정보 및 앱 업계 현황을 확인하세요.