App Annie에 오신 것을 환영합니다!
여기, Polygraf Broadcaster 및 수많은 앱에 대한 모든 정보가 있습니다. 무료로 가입하고 관심 있는 앱들에 대한 정보와 경쟁자의 인사이트, 앱 업계 현황에 대해 알아보세요.

Polygraf Broadcaster

퍼블리셔: Masaryk University
평점: 평점이 없음
가격: 무료

앱 순위 ​변화

핀란드에서 Polygraf Broadcaster 의 다운로드 순위 기록을 확인하세요.
순위 기록은 Mac 앱 스토어에서 Polygraf Broadcaster의 인기와 시간에 따른 인기의 변화를 보여줍니다. 또한, 국가, 카테고리, 기기에 따른 Polygraf Broadcaster 의 일일 성과를 추적할 수 있습니다.
랭킹 다운로드 - Mac - 핀란드
지난 주이번 주
지난 주 순위 데이터가 없습니다
등록 후 이번 주 데이터를 무료로 이용할 수 있습니다.
지금까지의 이번 주 데이터를 확인합니다.

무료 회원가입 후 더 많은 정보를 확인 해보세요!​

무료 회원 가입하시고 랭킹, 리뷰, 평가, 키워드 그리고 더 많은 정보에 제한 없이 액세스하세요.

앱 설명

Enhancing accessibility of presentation screens for users with visual impairment
Lepší přístupnost promítaných prezentací pro uživatele se zrakovým postižením

This app captures screen of a Mac and broadcasts it to the network. Polygraf mobile app (available in App Store) displays the image magnified and color-adjusted to make the screen accessible for users with visual impairments.

Aplikace snímá obrazovku počítače a obraz přenáší po síti. Mobilní aplikace Polygraf (dostupná taktéž v App Store) přenášený obraz zobrazuje na mobilních zařízeních, kde může být zobrazen se zvětšením a barevnou úpravou a zpřístupnit ji tak uživatelům se zrakovým postižením.

App Annie를 통해서 수많은 앱들의 정보 및 앱 업계 현황을 확인하세요.