App Annie에 오신 것을 환영합니다!
여기, Vietnam Dictionaries 및 수많은 앱에 대한 모든 정보가 있습니다. 무료로 가입하고 관심 있는 앱들에 대한 정보와 경쟁자의 인사이트, 앱 업계 현황에 대해 알아보세요.

Vietnam Dictionaries

퍼블리셔: Tien Thinh Vu
평점: 평점이 없음
가격: 1.99 USD

앱 순위 ​변화

대한민국에서 Vietnam Dictionaries 의 다운로드 순위 기록을 확인하세요.
순위 기록은 Mac 앱 스토어에서 Vietnam Dictionaries의 인기와 시간에 따른 인기의 변화를 보여줍니다. 또한, 국가, 카테고리, 기기에 따른 Vietnam Dictionaries 의 일일 성과를 추적할 수 있습니다.
랭킹 다운로드 - Mac - 대한민국
지난 주이번 주
지난 주 순위 데이터가 없습니다
등록 후 이번 주 데이터를 무료로 이용할 수 있습니다.
지금까지의 이번 주 데이터를 확인합니다.

무료 회원가입 후 더 많은 정보를 확인 해보세요!​

무료 회원 가입하시고 랭킹, 리뷰, 평가, 키워드 그리고 더 많은 정보에 제한 없이 액세스하세요.

앱 설명

Vietnam Dictionaries is an offline multi-languagese dictionary dedicated to Vietnamese or to people studying Vietnamese.

It included following dictionary database:
- English - Vietnamese (110,000 words)
- Vietnamese - English (250,000 words)

- French - Vietnamese (50,000 words)
- Vietnamese - French (40,000 words)

- Japanese - Vietnamese (400,000 words)
- Vietnamese - Japanese (50,000 words)

- Chinese - Vietnamese (90,000 words)
- Vietnamese - Chinese (40,000 words)


Application Features:
- History support
- Instant search while typing
- Cross lookup in detail viewTừ điển Việt Nam (Vietnam Dictionaries)

Đây là từ điển đa ngôn ngữ dành riêng cho người Việt, xây dựng dựa trên các tiêu chí: dễ dùng, tiện lợi với chất lượng nội dung cao.
Ứng dụng có chứa các từ điển sau (có thể dùng đồng thời):

- Anh - Việt (11 vạn từ)
- Việt - Anh (25 vạn từ)
- Pháp - Việt (5 vạn từ)
- Việt - Pháp (4 vạn từ)
- Nhật - Việt (40 vạn từ)
- Việt - Nhật (5 vạn từ)
- Việt - Trung (9 vạn từ)
- Trung - Việt (4 vạn từ)

Các tính năng chủ yếu:
- Hỗ trợ lưu lại những từ đã tra
- Hiển thị kết qua ngay khi gõ từ
- Tra chéo ngay bên trong phần kết quả

App Annie를 통해서 수많은 앱들의 정보 및 앱 업계 현황을 확인하세요.