App Annie에 오신 것을 환영합니다!
여기, Trạng Nguyên 및 수많은 앱에 대한 모든 정보가 있습니다. 무료로 가입하고 관심 있는 앱들에 대한 정보와 경쟁자의 인사이트, 앱 업계 현황에 대해 알아보세요.

Trạng Nguyên

퍼블리셔: Lê Hồng Sơn
평점:
가격: 무료

앱 순위 ​변화

베트남에서 Trạng Nguyên 의 다운로드 순위 기록을 확인하세요.
순위 기록은 Windows Phone 앱 스토어에서 Trạng Nguyên의 인기와 시간에 따른 인기의 변화를 보여줍니다. 또한, 국가, 카테고리, 기기에 따른 Trạng Nguyên 의 일일 성과를 추적할 수 있습니다.
랭킹 다운로드 - Windows Phone - 베트남
지난 주이번 주
지난 주 순위 데이터가 없습니다
등록 후 이번 주 데이터를 무료로 이용할 수 있습니다.
지금까지의 이번 주 데이터를 확인합니다.

무료 회원가입 후 더 많은 정보를 확인 해보세요!​

무료 회원 가입하시고 랭킹, 리뷰, 평가, 키워드 그리고 더 많은 정보에 제한 없이 액세스하세요.

앱 설명

"Trạng Nguyên vui vẻ" là một trò chơi giúp bạn thư giãn sau những giờ làm việc và học tập căng thẳng. Với những câu đố mang tính hóc búa nhưng cũng không kém phần hài hước, trò chơi hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn những cảm giác "té ghế". Đồng thời, phần hình nền của game sẽ giúp chúng ta nhớ rõ hơn về chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Chúc các bạn chơi game vui!

App Annie를 통해서 수많은 앱들의 정보 및 앱 업계 현황을 확인하세요.