App Annie에 오신 것을 환영합니다!
여기, Polskie służby mundurowe 및 수많은 앱에 대한 모든 정보가 있습니다. 무료로 가입하고 관심 있는 앱들에 대한 정보와 경쟁자의 인사이트, 앱 업계 현황에 대해 알아보세요.

Polskie służby mundurowe

퍼블리셔: Msialk
평점: 평점이 없음
가격: 무료

앱 순위 ​변화

미국에서 Polskie służby mundurowe 의 다운로드 순위 기록을 확인하세요.
순위 기록은 Windows Store 앱 스토어에서 Polskie służby mundurowe의 인기와 시간에 따른 인기의 변화를 보여줍니다. 또한, 국가, 카테고리, 기기에 따른 Polskie służby mundurowe 의 일일 성과를 추적할 수 있습니다.
랭킹 다운로드 - Windows Store - 미국
지난 주이번 주
지난 주 순위 데이터가 없습니다
등록 후 이번 주 데이터를 무료로 이용할 수 있습니다.
지금까지의 이번 주 데이터를 확인합니다.

무료 회원가입 후 더 많은 정보를 확인 해보세요!​

무료 회원 가입하시고 랭킹, 리뷰, 평가, 키워드 그리고 더 많은 정보에 제한 없이 액세스하세요.

앱 설명

Polskie służby mundurowe to aplikacja dla systemu Windows 8 przybliżająca hierarchię i dystynkcje głównych służb mundurowych w Polsce.

Dzięki niej użytkownik może przejrzeć komplet stopni uszeregowanych według malejącej rangi oraz odpowiadające im pagony. Również dostępne są wzory umundurowania oraz nakryć głowy poszczególnych służb.

Ponadto aplikacja posiada możliwość wygodnego wyszukiwania interesującego nas stopni dzięki zastosowaniu Search Contract.

Dodatkowo użytkownik ma możliwość sprawdzenie swojej wiedzy na temat wybranych służb mundurowych dzięki niewielkiemu quizowi.

App Annie를 통해서 수많은 앱들의 정보 및 앱 업계 현황을 확인하세요.