Пайғамбарлар таърихи (Қуръони Карим қиссалари)

Издатель: Smart and free books
Оценка:
Цена: Бесплатно

История рейтингов приложения

Посмотреть историю рейтингов загрузок Пайғамбарлар таърихи (Қуръони Карим қиссалари) в {Россия}.
История рейтингов показывает, насколько приложение Пайғамбарлар таърихи (Қуръони Карим қиссалари) популярно в магазине Google Play, и позволяет узнать об изменениях популярности с течением времени. Вы можете отслеживать показатели эффективности Пайғамбарлар таърихи (Қуръони Карим қиссалари) по дням в разных странах, категориях и на разных устройствах.
Рейтинг загрузок - Google Play - Россия
Пред. неделяЭта неделя
За прошлую неделю нет данных рейтингов
Данные за эту неделю будут доступны бесплатно после регистрации.
Данные за эту неделю вплоть до прошедшего часа.

Узнайте больше после бесплатной регистрации!

Зарегистрируйтесь бесплатно и получите неограниченный доступ к данным рейтингов, отзывов, ключевых слов и многому другому.

Описание приложения

Пайғамбарлар таърихи (Қуръони Карим қиссалари) 1-2-3-4 китоблар

Оламлар Рабби Аллоҳ таолога ҳамду санолар, жанобимиз Расулуллоҳга ва у
кишини яхши кўриб, суннатларига эргашганларга салавот ва саломлар ѐғилсин!
Қуръони каримни тадаббур қилиб кўрган киши ундаги сура ва оятлар орқали
авваламбор, анбиѐ-пайғамбарлар, қолаверса, яхши ва ѐмон тоифадаги кишиларнинг қиссаларида кўпгина ибрат ва ҳикмат намуналарини кўриши шубҳасиз. Аксарият қиссалар ҳижратдан олдин нозил бўлган маккий сураларда батафсил ѐритилган.
Чунки ўша даврда Аллоҳ таолонинг яккаю ягоналигига ва Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг ўз Раббиларидан етказаѐтган рисолат ва хабарларининг тўғри эканлигига далил келтириш ва Қуръон Аллоҳ таолонинг даргоҳидан нозил бўлганлиги ва одамларни савоб олиб жаннатга кирадиган ѐки гуноҳга ботганлари сабаб, дўзахга ташланадиган кун – Қиѐматнинг ҳақлигига ишонтириш лозим эди.
Ана ўша далиллар баъзан Пайғамбарларнинг ўз қавмлари билан бўлган қиссалари орқали, баъзан бошқа йўллар билан келтирилади. Жумладан, осмон ва ернинг яратилиши, ой, қуѐш ва юлдузларнинг маълум бир мезонда ҳаракатланиши, инсон ва бошқа махлуқотларнинг яратилиши ва ҳоказо. Маданий сураларда асосан шаръий аҳкомлар (ибодатлар, муомала, ҳалол-ҳаром, ижтимоий алоқалар ва бошқалар) ѐритилган. Чунки бу даврда мўминлар қалбида соф исломий ақида қарор топган ва мустаҳкамланган эди.
Масалан, қуйидаги маккий сураларда анбиѐлар қиссаси келтирилади: Аъроф,
Юнус, Ҳуд, Юсуф, Шуаро, Қасас, Соффот ва бошқалар.
Бу қиссалар ҳамма замонларда ҳам кишилар қалбида чуқур таассурот қолдирган.
Ўзлари учун фойдали насиҳатлар олишган.
Ҳозирда ҳам қиссалар инсонларни ҳидоятга ва тўғри йўлга юришларига чақириш, юксак фазилатларга эга бўлиб, разил ва чиркин одатлардан узоқлашиш ва яккаю ѐлғиз, барча махлуқотларни ўз ҳукмида ушлаб, уларни бўйсундириб турувчи Аллоҳ таолони тан олиб, унга таслим бўлишда ўзининг беқиѐс ўрнига эга.
Қуръондаги қиссалар бошқа қиссалардан унда илгари сурилаѐтган эътиқод ва
ғояларнинг юксаклиги, мақсаднинг олийлиги, сўз ва жумлаларнинг ҳар қандай хатокамчиликлардан холи эканлиги, унинг хаѐлий ѐки тўқима бир асар эмаслиги билан ажралиб туради.
Қуръондаги қиссалар турли йўллар орқали ифодаланган, баъзида тарғиб,
қизиқтириш, башорат бериш билан, баъзида эса огоҳ­лантириш ва қўрқитиш йўли билан. Сўзимизга мисол сифатида Аллоҳ таолонинг ушбу каломини келтириб ўтамиз:
«(Эй Муҳаммад (соллаллоҳу алайҳи ва саллам), мана шу Биз сизга сўйлаб
бераѐтган шаҳарларнинг хабарларидандир. Улардан (ҳали-ҳануз обод-соғ)
турганлари ҳам бор, урилиб битганлари (ҳалок бўлиб битганлари) ҳам бордир.
Уларга Биз зулм қилмадик, ўзларига ўзлари зулм қилдилар, бас, қачон­ки....
Қуръони карим қиссаларида яна кўпгина ибрат ва мақсадлар борки, уни ҳар бир салим ақл эгаси ўзи фикр қилиб, чиқариб олади.

сахобалар хаёти payg саодат асри қиссалари олумп саодат асри isom таърихи ислом тафсири хилол курони карим dfr дунё olam исмлар китоби hilol ёсин сураси узбек тилида кун койдаи багдоди туш табири кахри кул дуоси ёсин китоби

Оптимизация для магазинов приложений

Какие слова люди используют, чтобы найти приложение?
Правильные ключевые слова помогут повысить заметность приложения, а так же улучшить показатели загрузок и дохода. App Annie отслеживает миллионы ключевых слов, чтобы вы смогли увеличить количество загрузок своего приложения и понять, какие ключевые слова используют ваши конкуренты.

Отзывы и оценки приложения

Find out what users think of Пайғамбарлар таърихи (Қуръони Карим қиссалари) by reading the reviews and checking the rating.
4.7
98 оценки

Узнайте все о миллионах приложений и о том, что происходит в индустрии приложений, — вместе с App Annie.