Топ приложений

Search for any app

Ôn thi GPLX 600 câu hỏi

Издатель: THI BẰNG LÁI XE
Цена: Бесплатно
Оценка:

История рейтингов приложения

Проверьте историю рейтингов загрузок Ôn thi GPLX 600 câu hỏi в Россия.

История рейтингов показывает, насколько приложение Ôn thi GPLX 600 câu hỏi популярно в магазине Google Play, и позволяет узнать об изменениях популярности с течением времени. Вы можете отслеживать показатели эффективности Ôn thi GPLX 600 câu hỏi по дням и по часам в разных странах, категориях и на разных устройствах.

Узнайте больше после бесплатной регистрации!

Оптимизация для магазинов приложений

Отслеживайте топ ключевых слов для любого приложения и узнавайте, как его поисковая позиция меняется с течением времени благодаря их использованию.

Отзывы и оценки приложения

Получайте ценные данные от ваших пользователей, изучая Отзывы и Оценки приложений. Делите данные по версиям, странам и датам, чтобы узнавать о багах, следить за интересными предложениями и улучшать свое приложение.

Реклама

Узнайте, где и когда приложения были рекомендованы в разных магазинах приложений с точностью до дня, страны, устройства и секции.

Описание приложения

* Ứng dụng bao gồm đầy đủ 600 câu hỏi mới nhất 2020, cùng với 60 câu điểm liệt, dùng cho đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe (GPLX) phương tiện cơ giới đường bộ. Ứng dụng giúp ích và phù hợp với các bạn đang chuẩn bị thi bằng lái xe máy và ô tô, có thể ôn tập phần lý thuyết một cách nhanh chóng, hiệu quả và chính xác nhất.

* Trong bộ đề đã có bao gồm 200 hỏi cho bằng lái xe máy A1.

* Hỗ trợ ôn thi giấy phép lái xe - bằng lái xe, ô tô xe máy với tất cả các hạng GPLX:
- Xe máy: A1, A2, A3, A4
- Ô tô: B1, B2
- Ô tô: C, D, E, F

* Các chức năng chính
- Thi thử lý thuyết với bộ đề có sẵn hoặc ngẫu nhiên theo cấu trúc ra đề của Bộ Giao Thông Vận Tải, cho các loại bằng lái xe máy A1, A2, A3, A4; và ô tô B1, B2, C, D, E và F.
- Danh sách 60 câu hỏi điểm liệt - tình huống vi phạm luật giao thông nghiêm trọng.
- Đánh dấu và xem lại các câu hỏi đã làm sai.
- Xem và học danh sách các câu hỏi thường bị sai. Danh sách này được tổng hợp từ kết quả ôn thi của hơn 100,000 người dùng đã sử dụng.
- Ôn tập với danh sách câu hỏi được chia theo từng chủ đề rõ ràng.
- Mẹo thi lý thuyết và sa hình (thi thực hành).
- Hệ thống biển báo đầy đủ giúp bạn tra cứu nhanh chóng biển báo trong khi ôn tập.
- Tra cứu luật giao thông đường bộ thông dụng theo từng nhóm.

Оптимизация для магазинов приложений

Какие слова люди используют, чтобы найти приложение? Правильные ключевые слова помогут повысить заметность приложения, а так же улучшить показатели загрузок и дохода. App Annie отслеживает миллионы ключевых слов, чтобы вы смогли увеличить количество загрузок своего приложения и понять, какие ключевые слова используют ваши конкуренты.

Отзывы и оценки приложения

Узнайте, что пользователи думают о Ôn thi GPLX 600 câu hỏi прочитав отзывы и просмотрев оценки этого приложения.

4.7

67 оценки

Узнайте все о миллионах приложений и о том, что происходит в индустрии приложений, — вместе с App Annie.