Топ приложений

Search for any app

โหรา พยากรณ์ : Thai Astrology

Издатель: Payakorn
Цена: 30.40 дол. США
Оценка:

История рейтингов приложения

Проверьте историю рейтингов загрузок โหรา พยากรณ์ : Thai Astrology в Россия.

История рейтингов показывает, насколько приложение โหรา พยากรณ์ : Thai Astrology популярно в магазине Google Play, и позволяет узнать об изменениях популярности с течением времени. Вы можете отслеживать показатели эффективности โหรา พยากรณ์ : Thai Astrology по дням и по часам в разных странах, категориях и на разных устройствах.

Узнайте больше после бесплатной регистрации!

Оптимизация для магазинов приложений

Отслеживайте топ ключевых слов для любого приложения и узнавайте, как его поисковая позиция меняется с течением времени благодаря их использованию.

Отзывы и оценки приложения

Получайте ценные данные от ваших пользователей, изучая Отзывы и Оценки приложений. Делите данные по версиям, странам и датам, чтобы узнавать о багах, следить за интересными предложениями и улучшать свое приложение.

Реклама

Узнайте, где и когда приложения были рекомендованы в разных магазинах приложений с точностью до дня, страны, устройства и секции.

Описание приложения

โหราศาตร์ไทยร่วมสมัย 2 ปฏิทิน 3 ระบบ เหมาะทั้งผู้เริ่มศึกษาและนักโหราศาสตร์อาชีพ

ดูคลิ๊ปแนะนำการใช้งาน ที่ลิ้งค์นี้ -> https://youtu.be/WkQ8IYYHO94

แอป "โหรา พยากรณ์" (Hora Payakorn) สำหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนแอนดรอยด์ แอปโหราศาตร์ไทยร่วมสมัย 2 ปฏิทิน คือ สุริยยาตร์ และดาราศาสตร์ 3 ระบบ คือ สุริยยาตร์ นิรายนะตัดอายนางศ์แบบลาหิรี และ สายนะ แบบโหราศาสตร์สากล ความสามารถมากมาย เพียงพอสำหรับผู้เริ่มศึกษา ไปจนถึงนักโหราศาสตร์อาชีพ รวมถึงผู้ที่ศึกษาค้นคว้าวิชาการโหราศาสตร์ก็ช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆ ให้กว้างไกลมากขึ้น

คุณสมบัติของแอป "โหรา พยากรณ์"

- สัญลักษณ์ดาวใหญ่เต็มดวง จัดเรียงให้ดูง่าย สวยงาม
- ผูกดวงตามหลักคัมภีร์สุริยาตร์ วางลัคนาอันโตนาทีสามัญ ตามสมผุสอาทิตย์ขึ้นจริง และ 6 โมงเช้า
- ผูกดวงตามการคำนวณดาราศาสตร์ นิรายนะ ตัดอายนางศ์แบบลาหิรี วางลัคนาได้ทั้งแบบเวลานักษัตร และอันโตนาทีสามัญ
- ผูกดวงตามการคำนวณดาราศาสตร์แบบสายนะ ตำแหน่งดาวตรงกับโหราศาสตร์สากล
- เลือกแสดงจุดเมษสากลในดวงแบบนิรายนะได้
- ในดวงแบบนิรายนะและสายนะ สามารถเลือกปิดเปิด แสดงผลภวจักรกำเนิด หรือภวจักรจร
- เลือกสถานที่ผูกดวงได้ทั้งในไทย และต่างประเทศทั่วโลก มีระบบสืบค้นตำแหน่งตามพิกัด geo search
- คำนวณวันเวลาดาวแต่ละดวงย้ายราศ๊ทั้งเดินหน้า และย้อนหลัง พร้อมสามารถผูกดวง ณ วันเวลานั้นให้ทันที
- สามารถบันทึกดวงชะตากำเนิด และดวงชะตาวันจรของแต่ละดวงได้ไม่จำกัด
- เลือกแสดงผลภาพดวงได้ทั้งแบบราศีจักร(ดวงอีแปะ) และจักรราศีวิภาคซึ่งแสดงผลทั้ง ตรียางค์ นวางค์ และฤกษ์ในภาพดวง พร้อมทั้งแสดงตำแหน่งระบุตามองศาลิปดาจริงลงในภาพดวง 2 นอกให้ด้วย
- ในจักรราศีวิภาค คำนวณตำแหน่งตรียางค์มรณะ และนวางค์มรณะ
- เลือกแสดงได้หลายประเภท ได้แก่ ดวงราศีจักร นวางค์จักร สิบลัคน์ นวางค์สิบลัคน์ โดยเลือกแสดงประเภทได้โดยอิสระในดวงกำเนิด หรือดวงจร
- สามารถปิดเปิดดวงกำเนิด หรือดวงจรได้
- ในหน้าจอหลักแสดงสมผุสดาวดวงกำเนิด และดวงจรให้ทันที
- หน้าจอหลักแสดงผล ทักษากำเนิด ทักษาจร และตรีวัย โดยทักษาสามารถเลือกเข้าตากลาง หรือไม่ก็ได้
- เมื่อแตะที่ดาวจะคำนวณการทำมุมของดาวให้ในหน้าจอหลักทันที และเลือกให้แสดงจุดสาหัม(midpoint) ด้วยหรือไม่ก็ได้ พร้อมทั้งแสดงข้อมูลดาวนั้นโดยละเอียด บอกวันที่ดาวย้ายราศี และวันที่ดาวเปลี่ยนวิถีโคจร
- สามารถแตะที่ดาวแล้วลากมาทับดาวอีกดวงเพื่อสร้างจุดสาหัม(Midpoint)
- หน้าจอหลักเลือกให้แสดงผลดาวทำมุมกันทั้งชุด ดวงกำเนิดหรือดวงจรทำมุมกันเอง หรือ ดวงกำเนิดทำมุมกับดวงจร ก็ได้
- คำนวณดวงจร ณ ขณะนั้น หรือดวงจรพิเศษได้แก่ ดวงทินวรรษ(Solar return),ดวงอมาวสี, ปูรณมี, กึ่งเพ็ญ, กึ่งแรม
- มีตารางสมผุสดาวดวงกำเนิด ดวงจร ดวงสิบลัคน์กำเนิด และสิบลัคน์จร
- สามารถแสดงชันษาจรปี จรเดือน และจรวัน รวมทั้งคำนวณตนุเศษจร
- บอกเรือนชะตาสัมพันธ์ของดวงกำเนิด ชันษาจรปี จรเดือน และจรวัน
- แสดงผลเส้นมุมสัมพันธ์ดาว ในภาพดวงจักรราศีวิภาค
- มีตารางมุมสัมพันธ์ดาว(Aspect Table)
- มีระบบปูมดาว พิกัดโลก(Astro Earth Map)
- มีระบบเข็มทิศ วัดตำแหน่งดาว (Astro Compass)
- พล็อตดาวลงแผนที่โลก
- มหาทักษา, วิมโสตรีทศา
- ในระบบนิรายนะ สามารถเลือกตั้งค่าอัยนางศ์ได้ 4 แบบ คือ ลาหิรี, ฟาเกน, กฤษณะมูรติ, จิตรา(อาทิตย์ยกเข้าราศีตุล ตรงกับดาวรวงข้าว(Spica))
- สามารถเลือกผูกดวงได้ทุกพิกัดในโลกจากแผนที่ พร้อมคำนวณ time zone จริง ตามเวลาผูกดวง

Оптимизация для магазинов приложений

Какие слова люди используют, чтобы найти приложение? Правильные ключевые слова помогут повысить заметность приложения, а так же улучшить показатели загрузок и дохода. App Annie отслеживает миллионы ключевых слов, чтобы вы смогли увеличить количество загрузок своего приложения и понять, какие ключевые слова используют ваши конкуренты.

Отзывы и оценки приложения

Узнайте, что пользователи думают о โหรา พยากรณ์ : Thai Astrology прочитав отзывы и просмотрев оценки этого приложения.

4.8

66 оценки

Узнайте все о миллионах приложений и о том, что происходит в индустрии приложений, — вместе с App Annie.