Топ приложений

Search for any app

ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 2 รับ 3,500 บาท ถึงปี 2564

Издатель: Nam Do San
Цена: Бесплатно
Оценка:

История рейтингов приложения

Проверьте историю рейтингов загрузок ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 2 รับ 3,500 บาท ถึงปี 2564 в США.

История рейтингов показывает, насколько приложение ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 2 รับ 3,500 บาท ถึงปี 2564 популярно в магазине Google Play, и позволяет узнать об изменениях популярности с течением времени. Вы можете отслеживать показатели эффективности ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 2 รับ 3,500 บาท ถึงปี 2564 по дням и по часам в разных странах, категориях и на разных устройствах.

Узнайте больше после бесплатной регистрации!

Оптимизация для магазинов приложений

Отслеживайте топ ключевых слов для любого приложения и узнавайте, как его поисковая позиция меняется с течением времени благодаря их использованию.

Отзывы и оценки приложения

Получайте ценные данные от ваших пользователей, изучая Отзывы и Оценки приложений. Делите данные по версиям, странам и датам, чтобы узнавать о багах, следить за интересными предложениями и улучшать свое приложение.

Реклама

Узнайте, где и когда приложения были рекомендованы в разных магазинах приложений с точностью до дня, страны, устройства и секции.

Описание приложения

“คนละครึ่ง” เฟส 2

เริ่ม 1 ม.ค.-31 มี.ค.64 ซึ่งกระทรวงการคลังวางแผนให้ผู้รับสิทธิ์รายใหม่ลงทะเบียนได้ในวันที่ 16 ธ.ค.นี้ตั้งแต่ 06.00-23.00 น. ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com และยืนยันตัวตนผ่านระบบ g-Wallet แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เพื่อรับสิทธิ์ตามโครงการ สำหรับผู้รับสิทธิ์เก่าใหม่ 10 ล้านคน จะได้คนละ 3,500 บาท โดยให้ผู้รับสิทธิ์ในเฟสแรก ที่ได้รับไปแล้ว 3,000 บาท ได้รับเพิ่มอีก 500 บาท

“ประชาชนที่ได้รับสิทธ์ิในเฟสสอง และไม่เริ่มใช้จ่ายภายใน 14 วัน นับจากวันที่ได้รับ SMS จะถูกตัดสิทธิและไม่สามารถลงทะเบียนได้อีก โดยสิทธิ์ที่ถูกตัดอาจนำไปเปิดให้ลงทะเบียนใหม่ และประชาชนที่ได้ใช้สิทธ์ิตามโครงการคนละครึ่ง จะไม่สามารถใช้สิทธิ์ตามมาตรการ ช้อปดีมีคืนได้ ด้านผู้ประกอบการร้านอาหาร เครื่องดื่ม ร้านค้าทั่วไป ต้องเป็นผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่ใช่นิติบุคคล หรือเป็นร้านค้าของกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง จะต้องไม่ใช่ร้านสะดวกซื้อที่เป็นธุรกิจแฟรนไชส์ ซึ่งร้านค้าสามารถลงทะเบียนได้ตลอดระยะเวลาโครงการผ่านเว็บ www.คนละครึ่ง.com หรือลงทะเบียนผ่านทางสาขาของธนาคารกรุงไทย”

รายละเอียด “คนละครึ่ง” สำหรับผู้ได้รับสิทธิ์ในเฟส 2
เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 16 ธันวาคม 2563 โดยจะปิดการลงทะเบียนเมื่อครบ 5 ล้านสิทธิ์ ตามที่กำหนดไว้
ผู้ลงทะเบียนในเฟส 2 จะได้รับเงินจำนวน 3,500 บาท โดยเงิน 500 บาท เป็นของขวัญปีใหม่จากทางรัฐบาล
ผู้ได้รับสิทธิ์เฟส 2 สามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2564

รายละเอียด “คนละครึ่ง” สำหรับผู้ได้รับสิทธิ์ในเฟส 1
ผู้ได้รับสิทธิ์ในเฟส 1 จะได้รับเงินเพิ่ม 500 บาท เช่นเดียวกับผู้ที่ลงทะเบียนในเฟส 2
ผู้ได้รับสิทธิ์เฟส 1 รัฐขยายเวลาการใช้สิทธิ์ (จากเงินคงเหลือ) ถึง 31 มีนาคม 2564 เช่นเดียวกับผู้ได้รับสิทธิ์ ในเฟส 2
ผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ในเฟส 1 จากการไม่ใช้สิทธิ์ภายใน 14 วัน หลังได้รับสิทธิ์ สามารถลงทะเบียนในเฟส 2 ได้

เฟส 1 กดปุ่มยืนยันต่อสิทธิ์อัตโนมัติ
ผู้เข้าร่วมโครงการในเฟส 1 แล้วต้องการต่อสิทธิ์อัตโนมัติ ทางรัฐบาลจะมีการเพิ่มปุ่มหรือส่งข้อความ ให้ผู้ลงทะเบียนเฟส 1 ยืนยันว่า จะเข้าร่วมมาตรการต่อในระยะที่สองหรือไม่

ส่วนผู้ประกอบการร้านค้า ยังคงเป็นมาตรการเดิม คือ ต้องเป็นผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่ใช่นิติบุคคล หรือเป็นร้านค้าของกองทุนหมู่บ้าน หรือกองทุนชุมชน แต่ต้องไม่ใช้ร้านสะดวกซื้อที่เป็นในส่วนของธุรกิจแฟรนไชส์.

Оптимизация для магазинов приложений

Какие слова люди используют, чтобы найти приложение? Правильные ключевые слова помогут повысить заметность приложения, а так же улучшить показатели загрузок и дохода. App Annie отслеживает миллионы ключевых слов, чтобы вы смогли увеличить количество загрузок своего приложения и понять, какие ключевые слова используют ваши конкуренты.

Отзывы и оценки приложения

Узнайте, что пользователи думают о ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 2 รับ 3,500 บาท ถึงปี 2564 прочитав отзывы и просмотрев оценки этого приложения.

4.7

1486 оценки

ใช้ได้ดีครับ

11 Янв 2021 г.

เค

19 Янв 2021 г.

ร้านอาหาร

25 Янв 2021 г.

ัั่เดดด

18 Янв 2021 г.

Good

18 Янв 2021 г.

Узнайте все о миллионах приложений и о том, что происходит в индустрии приложений, — вместе с App Annie.