Топ приложений

Search for any app

Cẩm nang cờ tàn

Издатель: Touch To Learn
Цена: 2.77 дол. США

История рейтингов приложения

Проверьте историю рейтингов загрузок Cẩm nang cờ tàn в Россия.

История рейтингов показывает, насколько приложение Cẩm nang cờ tàn популярно в магазине Google Play, и позволяет узнать об изменениях популярности с течением времени. Вы можете отслеживать показатели эффективности Cẩm nang cờ tàn по дням и по часам в разных странах, категориях и на разных устройствах.

Узнайте больше после бесплатной регистрации!

Оптимизация для магазинов приложений

Отслеживайте топ ключевых слов для любого приложения и узнавайте, как его поисковая позиция меняется с течением времени благодаря их использованию.

Отзывы и оценки приложения

Получайте ценные данные от ваших пользователей, изучая Отзывы и Оценки приложений. Делите данные по версиям, странам и датам, чтобы узнавать о багах, следить за интересными предложениями и улучшать свое приложение.

Реклама

Узнайте, где и когда приложения были рекомендованы в разных магазинах приложений с точностью до дня, страны, устройства и секции.

Описание приложения

"Cờ tướng tàn cuộc" có thể nói là cuốn sách gối đầu giường của tất cả các kỳ thủ từ nghiệp dư đến chuyên nghiệp. Một kỳ thủ có tinh thông khai cuộc đến đâu, trung cuộc tinh tế như nào nhưng nếu không nắm rõ các hình cờ tàn căn bản trong cuốn sách này có thể dẫn đến những kết quả đáng tiếc. Đánh một ván cờ từ khai cuộc, trung cuộc rất hay nhưng đến hình cờ thắng như Xe thắng Mã 2 Sĩ, Xe Mã thắng Xe 2 Sĩ,... lại không biết cách dứt điếm dẫn đến ván cờ hoà đáng tiếc. Hay như Mã 2 Tượng về cơ bản thủ hoà được với đơn Xe, nhưng không biết vị trí đứng tất nhiên để thua một cách không đáng.

Phần mềm này được tổng hợp từ cuốn "Cờ tướng tàn cuộc" của NXB Liên Đoàn Cờ Tướng Việt Nam nhằm giúp các bạn yêu cờ dễ đọc các hình cờ tàn và lại rất dễ nhớ, một công đoạn quan trọng trong chặng đường luyện tập cờ tướng để vượt qua chính bản thân.

Оптимизация для магазинов приложений

Какие слова люди используют, чтобы найти приложение? Правильные ключевые слова помогут повысить заметность приложения, а так же улучшить показатели загрузок и дохода. App Annie отслеживает миллионы ключевых слов, чтобы вы смогли увеличить количество загрузок своего приложения и понять, какие ключевые слова используют ваши конкуренты.

Отзывы и оценки приложения

Узнайте, что пользователи думают о Cẩm nang cờ tàn прочитав отзывы и просмотрев оценки этого приложения.

0

0 оценки

Узнайте все о миллионах приложений и о том, что происходит в индустрии приложений, — вместе с App Annie.