Топ приложений

Search for any app

Högskoleprovet!

Издатель: Högskoleprovet
Цена: 12.15 дол. США
Оценка:

История рейтингов приложения

Проверьте историю рейтингов загрузок Högskoleprovet! в Россия.

История рейтингов показывает, насколько приложение Högskoleprovet! популярно в магазине Google Play, и позволяет узнать об изменениях популярности с течением времени. Вы можете отслеживать показатели эффективности Högskoleprovet! по дням и по часам в разных странах, категориях и на разных устройствах.

Узнайте больше после бесплатной регистрации!

Оптимизация для магазинов приложений

Отслеживайте топ ключевых слов для любого приложения и узнавайте, как его поисковая позиция меняется с течением времени благодаря их использованию.

Отзывы и оценки приложения

Получайте ценные данные от ваших пользователей, изучая Отзывы и Оценки приложений. Делите данные по версиям, странам и датам, чтобы узнавать о багах, следить за интересными предложениями и улучшать свое приложение.

Реклама

Узнайте, где и когда приложения были рекомендованы в разных магазинах приложений с точностью до дня, страны, устройства и секции.

Описание приложения

Högskoleprovet är ett program som hjälper dig att öva inför högskoleprovet. Appen innehåller frågor från tidigare högskoleprov.

Appen innehåller ORD, XYZ, NOG, KVA, MEK, och LÄS delar med totalt 6000 frågor.

Dessutom får du snabb tillgång till antagningsstatistik (hösttermin 2013).


***ORDprov***
– Innehåller nu 5000 ord och 220 suffix/prefix
– 1500 uppslagsord språkexempel som visar hur uppslagsordet används i angiven betydelse.
– Möjlighet att spara ord som man senare vill att plugga
– Alternativ skaffas fram slumpvis
– Svåra svenska ord

***NOG***
– Innehåller 300 frågor
– Lösningsförslag/ledningar till cirka 50 frågor

***XYZ***
– Innehåller 180 frågor
– Lösningsförslag/ledningar till cirka 100 frågor

***KVA***
– Innehåller 150 frågor
– Lösningsförslag/ledningar till cirka 100 frågor

***MEK***
– Innehåller 150 frågor

***LÄS***
– Innehåller 40 texter med totalt 160 frågor

Högskoleprovet består av åtta delprov i en kvantitativ del och en verbal del, samt en testdel.

Kvantitativ del (40+40 uppgifter):
1. XYZ, som består av 24 uppgifter, vilka prövar förmågan att lösa matematiska problem inom områdena aritmetik, algebra, geometri, funktionslära och statistik.
2. KVA, som består av 20 uppgifter, vilka prövar förmågan att göra kvantitativa jämförelser inom områdena aritmetik, algebra, geometri, funktionslära och statistik.
3. NOG, som består av 12 uppgifter, vilka prövar förmågan att tänka logiskt med hjälp av matematiska problem.
4. DTK, som består av 24 uppgifter, vilka prövar förmågan att förstå och tolka diagram, tabeller och kartor.

Verbal del (40+40 uppgifter):
1. ORD, som består av 20 uppgifter, vilka prövar förmågan att förstå ord och begrepp i det svenska språket.
2. MEK, som består av 20 uppgifter, vilka prövar förmågan att sätta in ord och uttryck i sitt sammanhang.
3. LÄS, som består av 20 uppgifter, vilka prövar förmågan att förstå texter på svenska.
4. ELF, som består av 20 uppgifter, vilka prövar förmågan att förstå texter på engelska.

Testdelen – varje år finns en extra provdel som genomförs för att kunna ta fram nya frågor för kommande prov. Denna del består av uppgifter från de tidigare nämnda delarna. Vilken dubblettdel som var ett test får man veta efter provdagens slut.
Facit till högskoleprovet publiceras en timme efter provets slut på studera.nu, SVT:s text-tv samt i de flesta tidningarna.

Högskoleprovet är ett svenskt nationellt lämplighetstest som skall pröva kunskaper och färdigheter som behövs vid högre studier. Resultatet från högskoleprovet utgör en särskild sökandekategori till utbildningar vid Sveriges högskolor, universitet och andra utbildningsinstitutioner.

Provet hålls två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten. Då proven alltid görs på lördagar skiftar datumen lite för varje år, men vårprovet är så gott som alltid i slutet av mars eller i början av april, samtidigt som höstprovet är i september eller oktober.

Har du några frågor/synpunkter? Har du hittat eventuella fel?
Kontakta oss gärna på vår gemensamma e-post:
dreamfall.inc@gmail.com

Högskoleprovet - din väg till 2.0

Оптимизация для магазинов приложений

Какие слова люди используют, чтобы найти приложение? Правильные ключевые слова помогут повысить заметность приложения, а так же улучшить показатели загрузок и дохода. App Annie отслеживает миллионы ключевых слов, чтобы вы смогли увеличить количество загрузок своего приложения и понять, какие ключевые слова используют ваши конкуренты.

Отзывы и оценки приложения

Узнайте, что пользователи думают о Högskoleprovet! прочитав отзывы и просмотрев оценки этого приложения.

4.5

144 оценки

Узнайте все о миллионах приложений и о том, что происходит в индустрии приложений, — вместе с App Annie.