Zbrojný preukaz prémium

Издатель: Ladislav Smyk
Оценка:
Цена: 1.49 дол. США

История рейтингов приложения

Посмотреть историю рейтингов загрузок Zbrojný preukaz prémium в {Россия}.
История рейтингов показывает, насколько приложение Zbrojný preukaz prémium популярно в магазине Google Play, и позволяет узнать об изменениях популярности с течением времени. Вы можете отслеживать показатели эффективности Zbrojný preukaz prémium по дням в разных странах, категориях и на разных устройствах.
Рейтинг загрузок - Google Play - Россия
Пред. неделяЭта неделя
За прошлую неделю нет данных рейтингов
Данные за эту неделю будут доступны бесплатно после регистрации.
Данные за эту неделю вплоть до прошедшего часа.

Узнайте больше после бесплатной регистрации!

Зарегистрируйтесь бесплатно и получите неограниченный доступ к данным рейтингов, отзывов, ключевых слов и многому другому.

Описание приложения

Prémiová aplikácia slúži ako forma poďakovania spokojným používateľom aplikácie Zbrojný preukaz. Zahŕňa všetky funkcie základnej aplikácie spolu s funkciami navyše.

Doplnkové funkcie pre uchádzačov o zbrojný preukaz:
- prehľadná štatistika testov, pri ktorej si môžete overiť svoju pripravenosť na skúšku,
- simulácia prípravy na ústnu skúšku, náhodný výber otázok s časom na prípravu a následnými odkazmi na správne odpovede,
- odkazy do súvisiacich predpisov priamo z otázok a odpovedí potrebných na skúšku,
- oficiálne tlačivá na stiahnutie (žiadosti, čestné vyhlásenia...).

Pre držiteľov zbrojného preukazu znenia súvisiacich predpisov k zákonu o strelných zbraniach a strelive:
- Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky k zákonu o strelných zbraniach a strelive 555/2003 Z.z.
- Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o postupe pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelných zbraní a streliva 229/2011 Z.z.
- Príloha k zákonu o zbraniach popisujúca druhy zbrane, hlavné časti zbrane, súčasti zbrane, druhy streliva, komponenty streliva a druhy striel,
- Celé znenie zákona o priestupkoch (372//1990),
- Vybrané kapitoly z trestného zákona (300/2005), trestného poriadku (301/2005), zákona o policajnom zbore (171/1993), zákona o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov (219/1996), zákona o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch (139/1998).

kdn

Оптимизация для магазинов приложений

Какие слова люди используют, чтобы найти приложение?
Правильные ключевые слова помогут повысить заметность приложения, а так же улучшить показатели загрузок и дохода. App Annie отслеживает миллионы ключевых слов, чтобы вы смогли увеличить количество загрузок своего приложения и понять, какие ключевые слова используют ваши конкуренты.

Отзывы и оценки приложения

Find out what users think of Zbrojný preukaz prémium by reading the reviews and checking the rating.
5.0
74 оценки
У этого приложения нет отзывов...

Узнайте все о миллионах приложений и о том, что происходит в индустрии приложений, — вместе с App Annie.