B24 - Buôn bán 24

Издатель: Tran Chien
Оценка:
Цена: Бесплатно
Совместимость: iPhone & iPad

История рейтингов приложения

Посмотреть историю рейтингов загрузок B24 - Buôn bán 24 в {Вьетнам}.
История рейтингов показывает, насколько приложение B24 - Buôn bán 24 популярно в магазине iOS, и позволяет узнать об изменениях популярности с течением времени. Вы можете отслеживать показатели эффективности B24 - Buôn bán 24 по дням и по часам в разных странах, категориях и на разных устройствах.
Рейтинг загрузок - iPhone - Вьетнам
Пред. неделяЭта неделя
За прошлую неделю нет данных рейтингов
Данные за эту неделю будут доступны бесплатно после регистрации.
Данные за эту неделю вплоть до прошедшего часа.

Узнайте больше после бесплатной регистрации!

Зарегистрируйтесь бесплатно и получите неограниченный доступ к данным рейтингов, отзывов, ключевых слов и многому другому.

Описание приложения

Ứng dụng nội bộ cho nhân viên công ty. Xử lý nhanh các đơn hàng thuận tiện mọi lúc mọi nơi.
Các chức năng chính:
Thống kê các đơn hàng đã xử lý của các cửa hàng.
Thống kê lượng đơn hàng được đặt trước, nhân viên xử lý trực tiếp và cập nhật trạng thái đơn hàng nhanh chóng.
Thống kê tỉ lệ đơn hàng thành công của từng cửa hàng trong tháng trước.
Thông tin nhân viên sales sử dụng app, số ngày nghỉ phép còn lại, điểm xử lý đơn.
Qui định chế độ của công ty.

b24 buôn bán free app of the week app of the week a-b 24 app news best news apps new apps recent best news app businesses business business application chiot for business own business app free apps on sale top free apps

Оптимизация для магазинов приложений

Какие слова люди используют, чтобы найти приложение?
Правильные ключевые слова помогут повысить заметность приложения, а так же улучшить показатели загрузок и дохода. App Annie отслеживает миллионы ключевых слов, чтобы вы смогли увеличить количество загрузок своего приложения и понять, какие ключевые слова используют ваши конкуренты.

Отзывы и оценки приложения

Find out what users think of B24 - Buôn bán 24 by reading the reviews and checking the rating.
3.7
59 оценки

Узнайте все о миллионах приложений и о том, что происходит в индустрии приложений, — вместе с App Annie.