ประมาณราคาโครงสร้างอาคาร

Издатель: Ju Wasamon
Оценка: Нет оценки
Цена: 2.99 дол. США
Совместимость: iPhone & iPad

История рейтингов приложения

Посмотреть историю рейтингов загрузок ประมาณราคาโครงสร้างอาคาร в {Бразилия}.
История рейтингов показывает, насколько приложение ประมาณราคาโครงสร้างอาคาร популярно в магазине iOS, и позволяет узнать об изменениях популярности с течением времени. Вы можете отслеживать показатели эффективности ประมาณราคาโครงสร้างอาคาร по дням и по часам в разных странах, категориях и на разных устройствах.
Рейтинг загрузок - iOS - Бразилия
Пред. неделяЭта неделя
За прошлую неделю нет данных рейтингов
Данные за эту неделю будут доступны бесплатно после регистрации.
Данные за эту неделю вплоть до прошедшего часа.

Узнайте больше после бесплатной регистрации!

Зарегистрируйтесь бесплатно и получите неограниченный доступ к данным рейтингов, отзывов, ключевых слов и многому другому.

Описание приложения

ถอดวัสดุโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กและประมาณราคาโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ใด้รวดเร็วภายในไม่กี่วินาที

1.ฐานราก 2.เสา คสล. 3คาน คสล. 4.พื้นบนดิน 5.พื้นบนคาน 6.พื้นสำเร็จรูป 7.บันได //คอนกรีต=กว้างxยาวxสูง//ไม้แบบ=พื้นที่ใช้จริง//ไม้เคร่า=30%ของไม้แบบ//ตะปู=0.30xปริมาณไม้แบบทั้งหมด//ลวด=0.018x ปริมาณเหล็กทั้งหมด
//เหล็กRB6 มม=เผื่อ 5%//เหล็กRB9 มม=เผื่อ 7%//เหล็กDB12 มม=เผื่อ 9%//เหล็กDB16 มม=เผื่อ 11%//เหล็กDB20 มม=เผื่อ 13%//เหล็กDB25 มม=เผื่อ 15%
หน่วยที่ใช้เป็นระบบเมตริก

Ни одно ключевое слово не найдено...

Оптимизация для магазинов приложений

Какие слова люди используют, чтобы найти приложение?
Правильные ключевые слова помогут повысить заметность приложения, а так же улучшить показатели загрузок и дохода. App Annie отслеживает миллионы ключевых слов, чтобы вы смогли увеличить количество загрузок своего приложения и понять, какие ключевые слова используют ваши конкуренты.

Узнайте все о миллионах приложений и о том, что происходит в индустрии приложений, — вместе с App Annie.