eNetViet

Оценка:
Цена: Бесплатно
Совместимость: iPhone & iPad

История рейтингов приложения

Посмотреть историю рейтингов загрузок eNetViet в {Россия}.
История рейтингов показывает, насколько приложение eNetViet популярно в магазине iOS, и позволяет узнать об изменениях популярности с течением времени. Вы можете отслеживать показатели эффективности eNetViet по дням и по часам в разных странах, категориях и на разных устройствах.
Рейтинг загрузок - iOS - Россия
Пред. неделяЭта неделя
За прошлую неделю нет данных рейтингов
Данные за эту неделю будут доступны бесплатно после регистрации.
Данные за эту неделю вплоть до прошедшего часа.

Узнайте больше после бесплатной регистрации!

Зарегистрируйтесь бесплатно и получите неограниченный доступ к данным рейтингов, отзывов, ключевых слов и многому другому.

Описание приложения

eNetViet là cổng thông tin giáo dục kết nối thông tin giữa "Gia đình - Nhà trường" được công ty cổ phần Phần Mềm Quảng Ích phát triển dành cho các đơn vị nhà trường, các sở giáo dục, phòng giáo dục.
eNetViet bao gồm?

* người dùng trong hệ thống có thể trao đổi trực tiếp với nhau, nhận các tin nhắn, thông báo bằng tiếng việt có dấu nhanh nhất, chính xác nhất, gửi tin nhắn hình ảnh.
* Phụ huynh có thể xin nghỉ học trực tuyến cho giáo viên, và giáo viên phản hồi ngay trên ứng dụng.
* Giáo viên điểm danh lớp học hàng ngày và phản hồi cho phụ huynh ngay sau khi học sinh được điểm danh.
* Cán bộ quản lý nhà trường, quản lý Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT có thể gửi thông báo điều hành, nhận các thống kê dữ liệu tổng hợp từ đơn vị mình quản lý nhanh chóng chính xác nhất.

=> Dành cho phụ huynh:
- Nhận tin nhắn nhà trường bằng tiếng Việt có dấu, tin nhắn hình ảnh nhanh nhất, chính xác nhất.
- Mặc định danh bạ sẵn sàng kết nối với những giáo viên trực tiếp giảng dạy và những phụ huynh khác.
- Xem bảng điểm của con trong suốt quá trình học tập.
- Xem các hoạt động trong lớp học của con hàng ngày.
- Gửi thông tin xin nghỉ học có phép của con cho cô giáo chủ nhiệm.
- Nhận thông tin điểm danh hàng ngày của con từ nhà trường.
- Nhận thông tin học tập hàng ngày trên lớp của con.
- Sử dụng chính số điện thoại đăng ký sổ liên lạc điện tử làm tài khoản đăng nhập.

=> Dành cho giáo viên và nhà trường:
- Có thể nhận tin nhắn phản hồi từ phía phụ huynh và trao đổi trực tiếp với họ.
- Mặc định danh bạ sẵn sàng kết nối với những giáo viên cùng trường, cùng giảng dạy tại tổ bộ môn.
- Mặc định gửi thông báo tới tất cả học sinh, lớp học mình đang quản lý.
- Ghi sổ nhật ký giáo viên, hoạt động hàng ngày của lớp học.
- Bảng điểm, nhận xét hàng ngày và các dữ liệu giáo dục khác được đồng bộ tự động với hệ thống thông tin.
- Sử dụng chính số điện thoại làm tài khoản đăng nhập.
=> Cán bộ quản lý nhà trường, quản lý Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT :
- Gửi thông báo điều hành từ cấp Sở đến các phòng ban trực thuộc, các đơn vị trực thuộc dễ dàng nhanh chóng theo từng phòng ban, cấp bậc mà mình quản lý.
- Nhận các báo cáo tổng hợp, thống kê số liệu nhanh nhất và chính xác nhất.
An toàn và riêng tư.
Nếu không đăng nhập được hoặc nhận tin nhắn trả về có thông báo "Tài khoản chưa được đăng ký, bạn vui lòng liên hệ với nhà trường vì có thể nhà trường chưa sử dụng dịch vụ của chúng tôi, trân trọng! “
Hỗ trợ người dùng:
- Hotline: 1900 4740
- Email: cskh@quangich.com
- Website: http://enetviet.com hoặc https://quangich.com/sanpham/mang-giao-duc-enetviet.aspx
- Facebook page: https://www.facebook.com/quangich.com.vn
- Facebook SMS: http://m.me/quangich.com.vn

enet giao duc ich viet hoi an quang joint radio

Оптимизация для магазинов приложений

Какие слова люди используют, чтобы найти приложение?
Правильные ключевые слова помогут повысить заметность приложения, а так же улучшить показатели загрузок и дохода. App Annie отслеживает миллионы ключевых слов, чтобы вы смогли увеличить количество загрузок своего приложения и понять, какие ключевые слова используют ваши конкуренты.

Узнайте все о миллионах приложений и о том, что происходит в индустрии приложений, — вместе с App Annie.