Happy Baby by TZMO

Издатель: TZMO SA
Оценка: Нет оценки
Цена: Бесплатно
Совместимость: iPhone & iPad

История рейтингов приложения

Посмотреть историю рейтингов загрузок Happy Baby by TZMO в {Россия}.
История рейтингов показывает, насколько приложение Happy Baby by TZMO популярно в магазине iOS, и позволяет узнать об изменениях популярности с течением времени. Вы можете отслеживать показатели эффективности Happy Baby by TZMO по дням и по часам в разных странах, категориях и на разных устройствах.
Рейтинг загрузок - iPhone - Россия
Пред. неделяЭта неделя
За прошлую неделю нет данных рейтингов
Данные за эту неделю будут доступны бесплатно после регистрации.
Данные за эту неделю вплоть до прошедшего часа.

Узнайте больше после бесплатной регистрации!

Зарегистрируйтесь бесплатно и получите неограниченный доступ к данным рейтингов, отзывов, ключевых слов и многому другому.

Описание приложения

Aplikacja Happy Baby to osobisty dziennik ciąży i miesięcy po urodzeniu dla każdego rodzica. Wiemy, że ciąża, poród, dbanie o rozwój noworodka i niemowlaka to nie tylko piękny, ale też bardzo wymagający moment dla mamy i taty.

Tryb ciąża
Dzięki temu trybowi ciąża tydzień po tygodniu przebiegać będzie w spokoju. Planer wizyt zapewni kontrolę nad terminami badań i wizyt u lekarzy, a lista zakupów pozwoli na Ci na zgromadzenie niezbędnych rzeczy związanych z wyprawką do szpitala. Rozwój i rozmiar zobrazują Ci wielkość i kolejne etapy rozwoju płodu.

Najważniejsze funkcjonalności
- Kalkulator ciąży, kalkulator dni do urodzenia- obliczają aktualny tydzień ciąży i ile jeszcze dni zostało do urodzenia malucha..
- Opcja Rozwój - Opis i wizualizacja 3D tego jak wygląda rozwój płodu.
- Ciekawostki i praktyczne informacji związane z rozwojem ciąży tydzień po tygodniu.
- Lista zakupów z sekcjami: pielęgnacja, wyprawka do szpitala - torba szpitalna, dziecko w domu.
- Planer wizyt lekarskich - przypomnienie o wizytach lekarskich.

Tryb dziecko
Korzystając z tego trybu, nasza aplikacja będzie twoim asystentem wychowania dziecka i nawet płacz noworodka czy skoki rozwojowe nie będą Ci straszne. Regularny monitoring karmienia piersią i długości snu niemowlaka, pozwolą Ci po prostu na spokojne rodzicielstwo dzień po dniu.

Najważniejsze funkcjonalności - tryb dziecko:
- Osobisty dziennik karmienia piersią lub butelką.
- Asystent wychowania dziecka - porady dla mamy i taty.
- Rejestracja długości i częstotliwości snu.
- Dziennik częstotliwości przewijania pieluchy u dziecka.

------------------------------

The Happy Baby application is a personal diary for every parent, to used during pregnancy and after childbirth. We realise that the pregnancy, childbirth and caring for a newborn baby is not only a beautiful but also very demanding time for both, the mum and dad.

Pregnancy mode
With this mode, you can stay calm during your pregnancy week by week. The visit planner will control the dates of tests and medical appointments, and a shopping list will help you gather all the things you will need to pack for the hospital. The development and size function will let you see the size and the following stages of foetus development.

Key functionalities
- Pregnancy calculator and days to birth calculator - they compute the current week of pregnancy and days left to the birth of your baby.
- Development option - Description and a 3D visualisation of the foetus development.
- Interesting facts and practical information about pregnancy development week by week.
- Shopping list with the sections: care, hospital packing list - hospital bag, baby at home.
- Check up planner - reminders of doctor's visits.

Baby mode
With this mode, our application will assist you in child raising and even the newborn baby cry or developmental leaps will be nothing to be afraid of. The regular monitoring of breast feeding and baby sleep time will make your parenting simply calm day by day.

Key functionalities - Baby mode:
- Personal breast or bottle feeding diary.
- Child raising assistant - hints for the mum and dad.
- Recording the duration and frequency of sleep.
- Diaper change frequency diary.

happy baby poród diaper childbirth ibaby diapers mother's ihealth baby birth mothers birthing the mother baby health беременность беременность бесплатно беременность дневник беременность недели неделя беременности забеременеть срок беременности

Оптимизация для магазинов приложений

Какие слова люди используют, чтобы найти приложение?
Правильные ключевые слова помогут повысить заметность приложения, а так же улучшить показатели загрузок и дохода. App Annie отслеживает миллионы ключевых слов, чтобы вы смогли увеличить количество загрузок своего приложения и понять, какие ключевые слова используют ваши конкуренты.
У этого приложения нет оценок...

Узнайте все о миллионах приложений и о том, что происходит в индустрии приложений, — вместе с App Annie.