Топ приложений

Search for any app

Můj Vodafone

Издатель: Vodafone Czech Republic a.s.
Цена: Бесплатно
Оценка:
Совместимость: iPhone, iPad & Apple Watch

История рейтингов приложения

Проверьте историю рейтингов загрузок Můj Vodafone в Россия.

История рейтингов показывает, насколько приложение Můj Vodafone популярно в магазине iOS, и позволяет узнать об изменениях популярности с течением времени. Вы можете отслеживать показатели эффективности Můj Vodafone по дням и по часам в разных странах, категориях и на разных устройствах.

Узнайте больше после бесплатной регистрации!

Оптимизация для магазинов приложений

Отслеживайте топ ключевых слов для любого приложения и узнавайте, как его поисковая позиция меняется с течением времени благодаря их использованию.

Отзывы и оценки приложения

Получайте ценные данные от ваших пользователей, изучая Отзывы и Оценки приложений. Делите данные по версиям, странам и датам, чтобы узнавать о багах, следить за интересными предложениями и улучшать свое приложение.

Реклама

Узнайте, где и когда приложения были рекомендованы в разных магазинах приложений с точностью до дня, страны, устройства и секции.

Описание приложения

Díky aplikaci Můj Vodafone spravujete svůj účet kdykoliv a odkudkoliv. Přihlásíte se jednoduše telefonním číslem, nebo e-mailem a heslem, a hned tak získáte aktuální přehled o čerpání svých jednotek (data, volné minuty a SMS) nebo třeba o stavu Vyúčtování.
Kromě přehledů všeho druhu, které můžete mít i formou widgetu přímo na ploše telefonu (nebo ještě blíž, na svých Apple Watch), si v aplikaci na pár kliknutí aktivujete další služby a upravíte ty stávající (např. dokoupení dat k vašemu tarifu, nastavení roamingu), zaplatíte Vyúčtování, dobijete kredit (kartou nebo kuponem). A to vše přehledně a jednoduše u všech čísel, která u nás máte.

Aplikace je zcela zdarma, a to jak doma, tak v zahraničí. O žádná data ze svého balíčku tak nepřijdete. Dále na vás v sekci Moje nabídky čekají nové soutěže, bonusy a slevy od nás či našich obchodních partnerů. Navíc jsme do aplikace, která získala mnohá ocenění, přidali tmavý režim, který skvěle vypadá a šetří baterii vašeho zařízení.

Co dalšího Můj Vodafone nabízí? Třeba roamingovou kalkulačku, možnost nákupu nové SIM karty
a zařízení, informace o vaší smlouvě a tarifu, měřič rychlosti připojení, mapu našich prodejen a pokrytí či důležité zprávy z Vodafonu. Je toho opravdu spousta, tak neváhejte a pořádně ji prozkoumejte!

Můj Vodafone není určen zákazníkům OneNet. Na ty čeká aplikace OneNet CZ na
https://itunes.apple.com/cz/app/vodafone-onenet-cz/id972687958?l=cs&mt=8


Thanks to My Vodafone application you can control your account anytime from anywhere. You can log in easily with your phone number, or e-mail and password, and right away you will receive actual overview about your units usage (data, free minutes and SMS) or for example about your billing status.

Except overviews of all kind, that you can have also by form of widget directly on your phone screen (or even closer, on your Apple Watch), you can activate other services in your app with few clicks and edit those that are running (for example additional purchase of data to your tarif, roaming settings), you can pay billings, you can top up the credit (by card or coupon). And all this clearly and simply for all the phone numbers you have with us.

Application is completely for free, at home, but also abroad. Therefore you will not miss any data from your package. Furthermore there are new competitions, bonuses and discounts from us or our business partners, waiting for you in the section My offers. On top, we added dark mode into our many times awarded application. This dark mode not only looks perfect, but it also saves battery of your device.

What else is My Vodafone offering? For example roaming calculator, possibility to buy new SIM card and devices, information about your contract and tarif, speed control of connection, maps of our stores and coverage or important news from Vodafone. There is really plenty of it, so wait no more and explore this app thoroughly!

My Vodafone is not for customers of OneNet. For those, application OneNet CZ awaits at
https://itunes.apple.com/cz/app/vodafone-onenet-cz/id972687958?l=cs&mt=8

Оптимизация для магазинов приложений

Какие слова люди используют, чтобы найти приложение? Правильные ключевые слова помогут повысить заметность приложения, а так же улучшить показатели загрузок и дохода. App Annie отслеживает миллионы ключевых слов, чтобы вы смогли увеличить количество загрузок своего приложения и понять, какие ключевые слова используют ваши конкуренты.

Отзывы и оценки приложения

Узнайте, что пользователи думают о Můj Vodafone прочитав отзывы и просмотрев оценки этого приложения.

4.4

730 оценки

Узнайте все о миллионах приложений и о том, что происходит в индустрии приложений, — вместе с App Annie.