Добро пожаловать в App Annie!
Здесь вы можете узнать все возможные данные о Pierwiastki - Edukacja и миллионах других приложений. Зарегистрируйтесь бесплатно, чтобы узнать больше о приложениях, которые вас интересуют, получить уникальные сведения о своих конкурентах и отслеживать новости индустрии мобильных приложений.

Pierwiastki - Edukacja

Оценка:
Цена: 1.99 дол. США
Совместимость: iPhone & iPad

История рейтингов приложения

Посмотреть историю рейтингов загрузок Pierwiastki - Edukacja в {Россия}.
История рейтингов показывает, насколько приложение Pierwiastki - Edukacja популярно в магазине iOS, и позволяет узнать об изменениях популярности с течением времени. Вы можете отслеживать показатели эффективности Pierwiastki - Edukacja по дням и по часам в разных странах, категориях и на разных устройствах.
Рейтинг загрузок - iOS - Россия
Пред. неделяЭта неделя
За прошлую неделю нет данных рейтингов
Данные за эту неделю будут доступны бесплатно после регистрации.
Данные за эту неделю вплоть до прошедшего часа.

Узнайте больше после бесплатной регистрации!

Зарегистрируйтесь бесплатно и получите неограниченный доступ к данным рейтингов, отзывов, ключевых слов и многому другому.

Описание приложения

WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN przedstawia:

Aplikacja Układ Okresowy Pierwiastków Chemicznych

Aplikacja umożliwia przeglądanie 114 pierwiastków chemicznych rozmieszczonych w układzie okresowym pierwiastków w dwóch trybach: trybie oglądania całej tablicy oraz w trybie podglądu pojedynczego pierwiastka. W aplikacji mamy również możliwość wyszukiwania pierwiastków wg nazwy lub przeglądania ich alfabetycznej listy.

* Tryb oglądania całej tablicy.

W tym stanie mamy możliwość przybliżania oraz oddalania układu okresowego pierwiastków. Na pojedynczych komórkach układu okresowego widoczne są symbole pierwiastków oraz ich liczba atomowa. Kolor tła pojedynczej komórki jest zależny od wartości parametru aktualnie wybranego dla skali kolorystycznej. Mamy możliwość ustawienia skali kolorystycznej wg następujących parametrów:

- Liczba atomowa,
- Masa atomowa,
- Liczba trwałych izotopów,
- Liczba znanych izotopów,
- Elektroujemność (wg Paulina),
- Energia jonizacji (kJ/mol),
- Gęstość,
- Temperatura topnienia (C),
- Temperatura wrzenia (C),
- Zawartość w skorupie ziemskiej (%),
- Obfitość kosmiczna.

* Tryb podglądu pojedynczego pierwiastka.

Dla każdego pierwiastka mamy możliwość sprawdzenia jeszcze innych danych (niż wypisano powyżej), takich jak: nazwa polska, nazwa łacińska, wartościowość, stopień utlenienia, konfiguracja elektronowa, okres półtrwania najtrwalszego izotopu, odkrywca i rok odkrycia - albo w skróconej postaci tabelarycznej, albo w obszerniejszej opisowej postaci.

* Tryb gry.

Celem zabawy jest ułożenie kompletnego układu okresowego pierwiastków na podstawie jego symbolu oraz zapisu konfiguracji elektronowej w stanie podstawowym (tj. w stanie o najniższej energii). Wylosowaną tabliczkę pierwiastka należy umieścić w odpowiednim miejscu układu okresowego. Jeżeli użytkownik wskaże je poprawnie, tabliczka ‘wskakuje’ na swoje miejsce, jeżeli nie - to zostaje wylosowana następna tabliczka pierwiastka.

Wszystkie pierwiastki podzielone są na kilka grup o różnym stopniu trudności. Losowanie kolejnego pierwiastka odbywa się w ramach grupy o najniższym stopniu trudności, która posiada pierwiastki jeszcze nie umieszczone w tablicy podczas tej samej sesji gry.

Wbrew pozorom nie jest to trudne zadanie. W miarę wzrostu liczby atomowej następuje stopniowe zapełnianie powłok elektronowych atomów; rozpoczęciu się nowego okresu odpowiada więc zapoczątkowanie zapełniania elektronami nowej powłoki.

Elementy aplikacji:
- Układ okresowy pierwiastków w postaci tablicy.
- Przełącznik wartości używanej do kolorowania tablicy.
- Skala kolorystyczna dla aktualnie wybranej wartości.
- Karta prezentująca parametry wybranego pierwiastka.
- Tekstowy opis pierwiastka.
- Mechanizm umożliwiający odnalezienie pierwiastka wg jego nazwy.

tablice szkoła pwn nauka

Оптимизация для магазинов приложений

Какие слова люди используют, чтобы найти приложение?
Правильные ключевые слова помогут повысить заметность приложения, а так же улучшить показатели загрузок и дохода. App Annie отслеживает миллионы ключевых слов, чтобы вы смогли увеличить количество загрузок своего приложения и понять, какие ключевые слова используют ваши конкуренты.

Узнайте все о миллионах приложений и о том, что происходит в индустрии приложений, — вместе с App Annie.