Care to Translate

Издатель: Care to translate AB
Оценка:
Цена: Бесплатно со встроенными покупками
Совместимость: iPhone & iPad

История рейтингов приложения

Посмотреть историю рейтингов загрузок Care to Translate в {Россия}.
История рейтингов показывает, насколько приложение Care to Translate популярно в магазине iOS, и позволяет узнать об изменениях популярности с течением времени. Вы можете отслеживать показатели эффективности Care to Translate по дням и по часам в разных странах, категориях и на разных устройствах.
Рейтинг загрузок - iPhone - Россия
Пред. неделяЭта неделя
За прошлую неделю нет данных рейтингов
Данные за эту неделю будут доступны бесплатно после регистрации.
Данные за эту неделю вплоть до прошедшего часа.

Узнайте больше после бесплатной регистрации!

Зарегистрируйтесь бесплатно и получите неограниченный доступ к данным рейтингов, отзывов, ключевых слов и многому другому.

Описание приложения

Care to Translate är ett medicinskt översättningsverktyg för vårdpersonal tillgängligt dygnet runt. Vi tycker inte att språkbarriärer borde vara ett hinder för god vård.

Stärker patientsäkerheten
Care to Translate erbjuder en medicinskt säker kommunikation med verifierade översättningar. Verktyget är tillgängligt dygnet runt och kan användas i akuta situationer såväl som i avdelningsarbete.

Skyddar patientintegriteten
Care to Translate värnar om patientens integritet. Vårt verktyg hjälper patienten att få reda på vem som vårdar dem, vad som ska göras och varför.

Minskar vårdkostnader
Care to Translate minskar risken för feldiagnostik, felbehandling, komplikationer, återinläggningar och förlängd vårdtid genom att erbjuda en säkrare och mer korrekt kommunikation mellan patienter och vårdgivare.

Ökar vårdeffektiviteten
Care to Translate - Clinic fungerar som ett komplement till tolkar för personalen på er klinik. Verktyget kan användas när något behöver kommuniceras snabbt, t.ex.innan, under eller efter tolksamtalet, i akuta situationer såväl som i vardagligt vårdarbete. Läs mer på www.caretotranslate.com och tveka inte att höra av dig till info@caretotranslate.com
Appen erbjuder medicinskt säkra och verifierade översättningar på följande språk:

Arabiska
Bosniska/Kroatiska/Serbiska
Bulgariska
Dari
Finska
Franska
Engelska
Grekiska
Italienska
Kurmanji
Pashto
Persiska
Polska
Rumänska
Ryska
Somaliska
Sorani
Spanska
Svenska
Tigrinja
Turkiska
Tyska

VARFÖR VÅR APP BEHÖVS: Språkbarriärer kan får allvarliga konsekvenser

Feldiagnostik
Det finns en ökad risk för feldiagnostik då språkbarriärer råder mellan patienten och vårdgivaren. Felbehandlingar vilket kan innebära livsfara för patienten men också fördröja tiden tills rätt behandling sätts in.

Komplikationer
Brist på eller felaktig kommunikation i sig leda till komplikationer för patienten.

Förlängd sjukhusvistelse
Patienter med begränsad språkkunskap vistas i regel längre på akuten (ca 30min) och stannar 4 dagar längre på sjukhus än snittpatienten.

Ökade återinläggningar
Patienter med begränsad språkkunskap har 60% högre benägenhet att söka vård på akutmottagning. Det är 50% högre risk att de läggs in på sjukhus och 20% ökad sannolikhet att de söker vård inom 72 timmar efter utskrivning.

Ökade kostnader
Allt detta leder till ökade kostnader för vårdgivare. Utöver det är vårdgivare benägna att ta fler prover och göra fler undersökningar på patienter som ej behärskar språket.

CTT CLINIC
Använd Care to Translate på din avdelning
Care to Translate kan utformas efter alla typer av kliniker.
Hör av er till oss för mer information.

NON-PROFIT
Arbetar ni ideellt?
Vi vet att behovet av översättningsverktyg i vården är enormt och vi vill göra allt för att möta detta. Vi erbjuder därför CTT Clinic kostnadsfritt till utvalda ideella organisationer. Hör av er för mer information!

OM OSS
Målet är att göra vården mer jämlik
Care to Translate, tidigare ‘Språk i vården’, startades hösten 2015 av läkarstudenter på Karolinska Institutet i Stockholm och är idag ett av de mest använda översättningsverktygen inom svensk sjukvård.

För mer information, se Allmänna Regler och Villkor samt vår Dataskyddspolicy och hantering av Personuppgifter
https://caretotranslate.com/sv/anvandarvillkor/

En prenumerationsperiod är 30 dagar och ger dig tillgång till de fraser som annars har en hänglåssymbol. Din prenumeration debiteras ditt konto i iTunes. Din prenumeration kommer förnyas i iTunes vid slutet av perioden, såvida inte automatisk förnyelse av prenumerationer är inaktiverad. Du kommer debiteras ordinarie pris för prenumerationen inom 24 timmar före innevarande periods slut. Du kan stänga av automatisk förnyelse av prenumerationer i ditt konto i iTunes när du vill, men för att undvika att nästa debitering görs måste du göra det minst 24 timmar innan innevarande periods slut. Du kommer inte kunna få tillbaka pengar om du vill avsluta prenumerationen innan innevarande periods slut.

ctt медицинская interpreters interprete medical care interpreter patient

Оптимизация для магазинов приложений

Какие слова люди используют, чтобы найти приложение?
Правильные ключевые слова помогут повысить заметность приложения, а так же улучшить показатели загрузок и дохода. App Annie отслеживает миллионы ключевых слов, чтобы вы смогли увеличить количество загрузок своего приложения и понять, какие ключевые слова используют ваши конкуренты.

Узнайте все о миллионах приложений и о том, что происходит в индустрии приложений, — вместе с App Annie.