Добро пожаловать в App Annie!
Здесь вы можете узнать все возможные данные о Skúšky bezpečnostného zamestnanca и миллионах других приложений. Зарегистрируйтесь бесплатно, чтобы узнать больше о приложениях, которые вас интересуют, получить уникальные сведения о своих конкурентах и отслеживать новости индустрии мобильных приложений.

Skúšky bezpečnostného zamestnanca

Издатель: Lacko Luboslav
Оценка: Нет оценки
Цена: Бесплатно

История рейтингов приложения

Посмотреть историю рейтингов загрузок Skúšky bezpečnostného zamestnanca в {США}.
История рейтингов показывает, насколько приложение Skúšky bezpečnostného zamestnanca популярно в магазине Windows Store, и позволяет узнать об изменениях популярности с течением времени. Вы можете отслеживать показатели эффективности Skúšky bezpečnostného zamestnanca по дням в разных странах, категориях и на разных устройствах.
Рейтинг загрузок - Windows Store - США
Пред. неделяЭта неделя
За прошлую неделю нет данных рейтингов
Данные за эту неделю будут доступны бесплатно после регистрации.
Данные за эту неделю вплоть до прошедшего часа.

Узнайте больше после бесплатной регистрации!

Зарегистрируйтесь бесплатно и получите неограниченный доступ к данным рейтингов, отзывов, ключевых слов и многому другому.

Описание приложения

Aplikácia vám interaktívnou formou interaktívnych testov umožní naštudovať otázky pre skúšku bezpečnostných zamestnancov zo zákona č.: 214/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a z vykonávacích predpisov k zákonu. Aplikácia umožňuje zahrnúť do testu všetky otázky, vygenerovať test z 30 náhodne vybraných otázok, prípadne zostaviť nový test z nesprávne zodpovedaných otázok z predchádzajúceho testu. Po prípadnej zmene legislatívy, či okruhov otázok na stránkach Národného bezpečnostného úradu bude aplikácia aktualizovaná. Skúšobná verzia je plne funkčná, s plným počtom otázok, je len časovo obmedzená.

Узнайте все о миллионах приложений и о том, что происходит в индустрии приложений, — вместе с App Annie.